Suomalaiset kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2023 uusia vapaa-ajanasuntolainoja (mökkilainoja) 88 milj. euron edestä, mikä on 30 % vähemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa. Pandemiaa edeltävään aikaan eli kesäkuuhun 2019 nähden mökkilainoja nostettiin 6 % vähemmän kesäkuussa 2023. Mökkilainoja nostettiin poikkeuksellisen paljon vuosina 2020 ja 2021. Suurin osa vapaa-ajanasuntolainoista nostetaan kesäkuukausina.

Uusien nostettujen vapaa-ajanasuntolainojen keskikorko nousi kesäkuussa ja oli 4,59 %. Nousua oli 0,17 prosenttiyksikköä toukokuuhun verrattuna ja 2,88 prosenttiyksikköä vuoden 2022 kesäkuuhun verrattuna. Euriborkorkojen nousu selittää pääosan uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskikorkojen noususta. Suurin osa (96 %) uusista nostetuista vapaa-ajanasuntolainoista on sidottu Euriboreihin.

Uudet nostetut vapaa-ajanasuntolainat olivat takaisinmaksuajaltaan keskimäärin 18 vuotta ja 11 kuukautta, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin vuosi sitten kesäkuussa, jolloin takaisinmaksuaika oli keskimäärin 19 vuotta ja kuukausi.

Vapaa-ajanasuntolainojen kanta oli 4,5 mrd. euroa kesäkuun lopussa. Kesäkuussa kotitalouksien vapaa-ajanasuntolainojen kanta poikkeuksellisesti supistui 1,4 % vuodentakaisesta, kun vuosi sitten vastaavana aikana vuosikasvuvauhti oli 6,7 %. Vapaa-ajanasuntolainojen kannan keskikorko nousi toukokuusta ja oli kesäkuussa 3,57 %.

 

Tiedote2023M6_FI.png

 

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2023 uusia asuntolainoja 1,3 mrd. euron edestä, mikä on 610 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 110 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi toukokuusta ja oli 4,39 % kesäkuussa. Asuntolainakanta oli kesäkuun 2023 lopussa 107,1 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu -1,2 %. Sijoitusasuntolainoja oli 8,6 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli kesäkuun lopussa kulutusluottoja 17,1 mrd. euroa ja muita lainoja 17,8 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja[1] kesäkuussa 3,3 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 690 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski toukokuusta ja oli 5,01 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli kesäkuun lopussa 105,7 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 43,2 mrd. euroa.

 

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli kesäkuun 2023 lopussa 110,9 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,73 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 81,8 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 7,3 mrd. euroa[2]. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat kesäkuussa 480 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli kesäkuussa 2,90 %.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja*
  Huhtikuu, milj. euroa Toukokuu, milj. euroa Kesäkuu, milj. euroa Kesäkuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 142 344 142 001 141 896 -0,9 3,93
    - niistä asuntolainat 107 423 107 168 107 092 -1,2 3,38
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 676 8 646 8 638   3,53
Lainat yrityksille2, kanta  105 258 105 353 105 688 2,9 4,18
Kotitalouksien talletukset, kanta 111 317 110 182 110 877 -1,9 0,73
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 039 1 243 1 313   4,39
    - niistä sijoitusasuntolainat 89 89 106   4,56

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

Lisätietoja antavat

Usva Topo, puh. 09 183 2056, sähköposti: usva.topo(at)bof.fi,

Tuomas Nummelin, puh. 09 183 2373, sähköposti: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.8.2023 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot2/.

 

[1] Pl. tili- ja korttiluotot.

[2] Talletuksiin tehtiin luokitusmuutoksia kesäkuussa, lisätietoja: https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot2/Tilastoinfo/ajankohtaista/2023/luokituksen-muutos-rahalaitosten-tilastotiedonkeruussa-rati-tiedonkeruussa/