Suomalaisille rakennusalan yrityksille myönnettyjen lainojen kannasta 4,1 % eli 123 milj. euroa oli hoitamattomia[1] elokuun 2023 lopussa. Hoitamattomien lainojen osuus kasvoi 0,9 prosenttiyksikköä (euromääräisesti 26 milj. euroa) heinäkuusta. Elokuussa hoitamattomien lainojen osuus lainakannasta oli rakennusalaa korkeampi viihdealalla[2] (10,5 %), terveys- ja sosiaalipalveluissa (7,2 %) sekä majoitus- ja ravitsemusalalla (5,4 %)[3].

Kokonaisuudessaan hoitamattomien yrityslainojen[4] määrä on hieman kasvanut viime vuodesta, mutta niiden osuus koko yrityslainakannasta on pysynyt edelleen pienenä. Elokuussa 2023 yrityslainakannasta (62,0 mrd. euroa) hoitamattomia lainoja oli 1,9 %, kun vuosi sitten elokuussa niiden osuus lainakannasta (64,5 mrd. euroa) oli 1,6 %.

Rakennusalan yritysten lainoihin kirjattujen arvonalennusten[5] ja luottotappioiden määrä on myös lisääntynyt tämän vuoden puolella, vaikka kokonaisuudessaan yrityslainojen arvonalennus- ja luottotappiokirjaukset ovat pysyneet vähäisinä. Viimeisten 12 kuukauden aikana suomalaiset luottolaitokset kirjasivat yrityslainoista arvonalennuksia ja luottotappioita 134 milj. euron edestä (0,22 % suhteessa elokuun 2023 yrityslainakantaan). Edeltävien 12 kuukauden aikana eniten arvonalennuksia ja luottotappioita kirjattiin rakennusalan yritysten lainoihin (2,26 % suhteessa elokuun 2023 lainakantaan). Muilla toimialoilla suhdeluku oli selvästi rakennusalaa pienempi (korkeimmillaan vajaa prosentti). Rakennusalankin suhteelliset arvonalennukset ja luottotappiot ovat kuitenkin edelleen selvästi vähäisemmät kuin vuonna 2020, jolloin suhdeluku kasvoi yli 3 prosenttiin.

 

Rakennusalan hoitamattomien lainojen määrä kasvoi elokuussa

 

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat elokuussa 2023 uusia asuntolainoja 1,1 mrd. euron edestä, mikä on 340 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 110 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko pysyi ennallaan heinäkuusta ja oli 4,55 % elokuussa. Asuntolainakanta oli elokuun 2023 lopussa 106,7 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu −1,6 %. Sijoitusasuntolainoja oli 8,6 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli elokuun lopussa kulutusluottoja 17,2 mrd. euroa ja muita lainoja 17,8 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja  elokuussa 1,5 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 400 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi heinäkuusta ja oli 5,57 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli elokuun lopussa 105,4 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 43,4 mrd. euroa.

 

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli elokuun 2023 lopussa 109,3 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,85 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 75,1 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 8,3 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat elokuussa 880 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli elokuussa 2,97 %.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja*
  Kesäkuu, milj. euroa Heinäkuu, milj. euroa Elokuu, milj. euroa Elokuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 141 896 141 675 141 676 -1,3 4,28
    - niistä asuntolainat 107 092 106 855 106 749 -1,6 3,73
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 638 8 622 8 640   3,92
Lainat yrityksille2, kanta  105 688 105 263 105 407 -0,1 4,44
Kotitalouksien talletukset, kanta 110 877 109 878 109 278 -3,4 0,85
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 313 1 005 1 139   4,55
    - niistä sijoitusasuntolainat 106 86 112   4,73

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

Lisätietoja antavat

Antti Hirvonen, puh. 09 183 2121, sähköposti: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Usva Topo, puh. 09 183 2056, sähköposti: usva.topo(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.10.2023 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot2/.

 

[1] Laina on hoitamaton, kun saaminen on yli 90 päivää myöhässä tai on syytä olettaa, että velallinen ei suoriudu maksuistaan.

[2] Taiteet, viihde ja virkistys -toimiala.

[3] Elokuussa 2023 koko yrityslainakannasta (62,0 mrd. euroa, pl. asuntoyhteisöt) rakennusalalle myönnettyjä lainoja oli 3,0 mrd. euroa, majoitus- ja ravitsemusalalle 785 milj. euroa, terveys- ja sosiaalipalvelujen alalle 775 milj. euroa ja taiteet, viihde ja virkistys -toimialalle 467 milj. euroa.

[4] Pl. asuntoyhteisöt.

[5] Lainoihin kirjataan arvonalennuksia odotettujen luottotappioiden mallien perusteella. Odotettu luottotappio on pankin arvio lainan määrästä, joka asiakkaalta jää maksamatta.