Toukokuussa 2023 luottolaitoksista nostettiin vakuudettomia kulutusluottoja[1] 254 milj. euron edestä, mikä on 7 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusien vakuudettomien kulutusluottojen keskikorko nousi huhtikuusta ja oli 12 % toukokuussa.

Myös uusia ajoneuvolainoja[2] nostettiin luottolaitoksista[3] toukokuussa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Niitä nostettiin 182 milj. euron edestä, mikä on 20 % enemmän kuin vuosi sitten. Toukokuussa uusien ajoneuvolainojen sovittu vuosikorko oli 5,73 %. Uusista ajoneuvolainoista 90 % oli kiinteäkorkoisia. Vakuudellisia kulutusluottoja[4] nostettiin 67 milj. euron edestä, mikä on 18 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Toukokuun 2023 lopussa kotitalouksien korttiluottokanta oli 3,6 mrd. euroa ja sen vuosikasvuvauhti 11 %. Korttiluottokanta oli toukokuussa suurempi kuin koskaan aikaisemmin[5]. Toukokuussa korttiluotoista 81 % oli pidennettyjä korttiluottoja ja loput korotonta maksuaikaluottoa. Pidennettyjen korttiluottojen keskikorko oli toukokuussa yli 12 %.

Suomessa toimivien luottolaitosten myöntämät kulutusluotot kattavat 67 % kotitalouksien kaikista kulutusluotoista[6]. Kotitalouksien kokonaiskulutusluottokanta oli jo yli 25 mrd. euroa[7]. Arviolta noin puolet kulutusluotoista oli vakuudettomia[8]. Ajoneuvolainojen osuus kulutusluotoista oli hieman yli 30 %.

 

Tiedote_2023M05_fi.png

 

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat toukokuussa 2023 uusia asuntolainoja 1,2 mrd. euron edestä, mikä on 660 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 89 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi huhtikuusta ja oli 4,26 % toukokuussa. Asuntolainakanta oli toukokuun 2023 lopussa 107,2 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvuvauhti –0,8 %. Sijoitusasuntolainoja oli asuntolainakannasta 8,6 mrd. euroa. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli toukokuun 2023 lopussa kulutusluottoja 17,1 mrd. euroa ja muita lainoja 17,8 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja[9] toukokuussa 2,9 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 525 milj. euroa. Uusien yrityslainojen keskikorko nousi huhtikuusta ja oli 5,31 % toukokuussa. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli toukokuun lopussa 105,4 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 43,2 mrd. euroa.

 

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli toukokuun 2023 lopussa 110,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,58 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 98,2 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 7,0 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat toukokuussa 725 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli toukokuussa 2,65 %.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja*
  Maaliskuu, milj. euroa Huhtikuu, milj. euroa Toukokuu, milj. euroa Toukokuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 142 525 142 344 142 001 -0,5 3,69
    - niistä asuntolainat 107 548 107 423 107 168 -0,8 3,14
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 690 8 676 8 646   3,31
Lainat yrityksille2, kanta  104 702 105 258 105 353 4,6 3,86
Kotitalouksien talletukset, kanta 109 913 111 317 110 182 -1,8 0,58
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 216 1 039 1 243   4,26
    - niistä sijoitusasuntolainat 96 89 89   4,43

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Tuomas Nummelin, puh. 09 183 2373, sähköposti: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.7.2023 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot2/.

 

[1] Pl. ajoneuvolainat ja tili- ja korttiluotot.

[2] Sis. vakuudelliset, vakuusvajeelliset ja vakuudettomat ajoneuvolainat.

[3] Suomessa toimivat luottolaitokset ovat myöntäneet 44 % kotitalouksien ajoneuvolainoista. Muiden rahoituslaitosten osuus ajoneuvolainoista oli 56 % maaliskuun 2023 lopussa.

[4] Pl. ajoneuvolainat ja tili- ja korttiluotot.

[5] Tilastotietoja korttiluottokannasta on saatavilla 2010M06 eteenpäin.

[6] Lisäksi kotitalouksille ovat myöntäneet kulutusluottoja muut rahoituslaitokset ja rajan yli lainaavat ulkomaiset luottolaitokset. Näiden lisäksi kotitalouksilla on pieni määrä vertaislainoja.

[7] Maaliskuun 2023 lopun luku.

[8] Pl. ajoneuvolainat.

[9] Pl. tili- ja korttiluotot.