Lokakuussa 2023 uusia yrityslainoja[1] (pl. asuntoyhteisöt) nostettiin Suomessa toimivista pankeista 1,3 mrd. euron edestä. Se on pienin tilastoitu lokakuun nostomäärä sitten vuoden 2010. Uusien yrityslainojen keskikorko oli 5,70 %, mikä on 0,18 prosenttiyksikköä korkeampi kuin syyskuussa 2023. Vähäisten nostomäärien vuoksi lokakuussa 2023 yrityslainakanta (58,5 mrd. euroa) supistui −3,0 % vuoden takaisesta.

Uusien yrityslainojen keskikorot nousivat eniten yli 1 milj. euron suuruisissa lainoissa. Näiden suurten lainojen keskikorko nousi 0,15 prosenttiyksikköä syyskuusta ja oli 5,44 % lokakuussa 2023. Lokakuussa pienten alle 250 000 euron lainojen keskikorko oli 6,32 % ja keskisuurten (yli 250 000 ja enintään 1 milj. euroa) lainojen keskikorko oli 6,19 %.

Lokakuussa 2023 nostetuista uusista yrityslainoista 13,5 % kohdistui teollisuustoimialoille. Tämä on vähemmän kuin normaalisti. Vastaavasti kiinteistöalan osuus (21,9 %) uusista nostoista oli suurempi kuin yleensä.

Lokakuussa 2023 nostetuista yrityslainoista suurin osa (55 %) oli takaisinmaksuajaltaan yli vuoden ja enintään 5 vuoden pituisia, ja niiden keskikorko oli 5,68 %. Takaisinmaksuajaltaan enintään vuoden pituisten uusien yrityslainojen keskikorko oli 6,43 %, ja niiden osuus nostetuista yrityslainoista oli 19 %. Pitkien, takaisinmaksuajaltaan yli 5 vuoden yrityslainojen keskikorko oli 5,30 %.

 

Uusia yrityslainoja nostettiin vähän lokakuussa 2023

 

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat lokakuussa 2023 uusia asuntolainoja 1,1 mrd. euron edestä eli 140 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 100 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi syyskuusta ja oli 4,73 % lokakuussa. Asuntolainakanta oli lokakuun 2023 lopussa 106,5 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu −1,9 %. Sijoitusasuntolainoja oli 8,6 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli lokakuun lopussa kulutusluottoja 17,1 mrd. euroa ja muita lainoja 17,7 mrd. euroa.

Suomalaiset asuntoyhteistöt nostivat uusia lainoja[2] lokakuussa 560 milj. euron edestä. Uusien nostettujen asuntoyhteisölainojen keskikorko nousi syyskuusta ja oli 5,38 % lokakuussa. Suomalaisille asuntoyhteisöille myönnettyjen lainojen kanta oli lokakuun lopussa 43,8 mrd. euroa.

 

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli lokakuun 2023 lopussa 108,4 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 1,03 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 72,0 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 9,7 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat lokakuussa 1 110 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli lokakuussa 3,36 %.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja*
  Elokuu, milj. euroa Syyskuu, milj. euroa Lokakuu, milj. euroa Lokakuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 141 676 141 596 141 257 -1,6 4,51
    - niistä asuntolainat 106 749 106 719 106 535 -1,9 3,97
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 640 8 650 8 641   4,17
Lainat yrityksille2, kanta  105 407 106 100 105 873 -0,4 4,68
Kotitalouksien talletukset, kanta 109 278 110 110 108 351 -3,9 1,03
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 139 1 131 1 128   4,73
    - niistä sijoitusasuntolainat 112 101 100   4,87

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

Lisätietoja antavat

Tuomas Nummelin, puh. 09 183 2373, sähköposti: tuomas.nummelin(at)bof.fi,

Usva Topo, puh. 09 183 2056, sähköposti: usva.topo(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 4.1.2024 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot2/.

 

 

[1] Pl. tili- ja korttiluotot.

[2] Pl. tili- ja korttiluotot.