Joulukuussa 2022 uusia yrityslainoja[1] nostettiin Suomessa toimivista pankeista 2,8 mrd. euron edestä, mikä on hieman keskimääräistä joulukuun nostomäärää enemmän[2]. Joulukuussa lainojen lyhennyksiä[3] (4,6 mrd. euroa) oli kuitenkin enemmän ja yrityslainakanta (62,6 mrd. euroa) supistui 1,6 mrd. euroa marraskuusta. Lainakannan supistumisen vuoksi yrityslainakannan vuosikasvuvauhti hidastui 4,4 prosenttiin joulukuussa. Joulukuussa 2022 nostetuista uusista yrityslainoista valtaosa (57 %) kohdistui energia- ja teollisuustoimialoille ja suurin osa (81 %) oli suuria,  yli 1 milj. euron lainoja.

Uusien yrityslainojen korot nousivat voimakkaasti vuoden 2022 aikana. Joulukuussa 2022 uusien yrityslainojen keskikorko oli 3,80 %, mikä on 0,12 prosenttiyksikköä korkeampi kuin marraskuussa 2022. Suurien, yli 1 milj. euron lainojen keskikorko oli 3,54 %, ja pienten alle 250 000 euron lainojen keskikorko oli 5,12 %. Joulukuussa 2022 keskikorot muuttuivat eniten keskisuurten lainojen kategoriassa (yli 250 000 ja enintään 1 milj. euroa), jossa keskikorko oli 4,76 %. Nousua edelliseen kuukauteen verrattuna oli 0,29 prosenttiyksikköä.

Viimeksi kuluneiden kuukausien aikana uusien yrityslainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika on pidentynyt. Joulukuussa 2022 uusien yrityslainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 3,3 vuotta, kun se elokuussa 2022 oli vain 1,8 vuotta. Joulukuussa takaisinmaksuaika lähestyi uusien yrityslainojen historiallista keskimääräistä[4] takaisinmaksuaikaa, 4,2:ta vuotta.  Joulukuussa 2022 nostetuista yrityslainoista suurin (57 %) osa oli maturiteetiltaan yli vuoden ja enintään 5 vuoden mittaisia.

 

2022M12_FI.png

 

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat joulukuussa 2022 uusia asuntolainoja 1,1 mrd. euron edestä, mikä on 730 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 90 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi marraskuusta ja oli 3,30 % joulukuussa. Asuntolainakanta oli joulukuun 2022 lopussa 108,5 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 0,5 %. Sijoitusasuntolainoja oli 8,8 mrd. euroa asuntolainakannasta[5]. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli joulukuun lopussa kulutusluottoja 17,1 mrd. euroa ja muita lainoja 18,0 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja  joulukuussa 3,4 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 640 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi marraskuusta ja oli 3,74 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli joulukuun lopussa 104,9 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 42,3 mrd. euroa.

 

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli joulukuun 2022 lopussa 111,8 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,21 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 101,9 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 3,7 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat joulukuussa 580 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli joulukuussa 1,85 %.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja
  Lokakuu, milj. euroa Marraskuu, milj. euroa Joulukuu, milj. euroa Joulukuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 142 875 142 778 143 629 0,8 2,53
    - niistä asuntolainat 107 663 107 717 108 526 0,5 1,97
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 791 8 776 8 770   2,10
Lainat yrityksille2, kanta  106 653 106 539 104 890 5,4 2,74
Kotitalouksien talletukset, kanta 112 789 112 031 111 793 2,5 0,21
           
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 265 1 180 1 071   3,30
    - niistä sijoitusasuntolainat 91 84 94   3,58

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

 

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen@bof.fi,

Tuomas Nummelin, puh. 09 183 2373, sähköposti: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 28.2.2023 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

 

[1] Pl. asuntoyhteisöt.

[2] Vuodesta 2010 lähtien laskettuun joulukuun mediaaniin (2,5 mrd.) verrattuna yrityslainojen nostoja tehtiin hieman enemmän joulukuussa 2022.

[3] Laskennalliset lyhennykset.

[4] Vuodesta 2010 lähtien laskettu laskennallisten keskimääräisten takaisinmaksuaikojen mediaani.

[5] Osa pankeista kirjasi korkosuojausten markkina-arvon muutokset tase-erään, johon korkosuojaussopimus on sovittu pankin ja asiakkaan välillä. Esimerkiksi korkojen noustessa asuntolainakantaan kirjatut korkosuojausten arvonmuutokset pienensivät kyseisten pankkien asuntolainakantaa ja vastaavasti korkojen laskiessa kasvattivat. Raportointimuutoksen vuoksi joulukuun 2022 tiedoissa näitä eriä ei ole enää raportoitu tase-erässä, jota varten korkosuojaussopimus on sovittu. Näiden tietojen muutos ei koske historiatietoja.  Raportoinmuutoksen vuoksi asuntolainakanta kasvoi huomattavasti joulukuussa 2022.