Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin tehtiin vuoden 2017 alkupuoliskolla uusia sijoituksia nettomääräisesti yhteensä 5,4 mrd. euroa. Jos rahastojen keskinäisiä merkintöjä ja lunastuksia ei oteta huomioon, olivat suomalaisrahastoihin vuoden alkupuolella tehdyt nettosijoitukset suurimmat 2010-luvulla.

Sijoitusten määrää selittävät eniten ulkomaiset sijoittajat, jotka kasvattivat sijoituksiaan suomalaisrahastoissa tammi-kesäkuussa 3,2 mrd. euroa. Tästä noin 80 % tuli Ruotsista. Ulkomaisista sijoittajasektoreista eniten sijoituksiaan kasvattivat vakuutuslaitokset, yritykset ja kotitaloudet.

Kaikkiaan ulkomaiset sijoittajat omistivat Suomen sijoitusrahastopääomakannasta kesäkuun lopussa noin 21 % eli 24,8 mrd. euroa. Näistä rahastovaroista oli suomalaisiin sijoituskohteisiin kanavoitunut Suomen Pankin arvion mukaan 14 %. Vastaava suomalaisten sijoittajien luku oli 31 %.

Yritysten velkapapereihin sijoitettiin lisää, yhdysvaltalaisosakkeita myytiin

Rahastotyypeistä eniten uutta pääomaa tammi-kesäkuussa keräsivät pitkän koron rahastot, 2,8 mrd. euroa. Nämä sijoitukset kohdistuivat viime vuosina nähtyyn tapaan pääosin yritysten ja rahoituslaitosten liikkeeseen laskemiin velkapapereihin.

Osakerahastot keräsivät uusia sijoituksia nettomääräisesti 1,4 mrd. euroa. Näistä suurin osa kanavoitui Euroopan ja Aasian osakemarkkinoille. Yhdysvaltalaisista osakkeista suomalaisrahastot sen sijaan kotiuttivat sijoituksiaan 0,6 mrd. euroa enemmän kuin sijoittivat niihin lisää.

Uusien sijoitusten lisäksi Suomen sijoitusrahastopääomakanta kasvoi vuoden alkupuoliskolla arvostusmuutosten seurauksena 2,7 mrd. euroa. Kaikkiaan kanta kasvoi 7,5 %, ja sen arvo kesäkuun lopussa oli 116 mrd. euroa.

Keskeisiä Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja koskevia ennakkotilastotietoja

Lisätietoja antavat
Anne Turkkila, puh. 09 183 2175, sähköposti: anne.turkkila(at)bof.fi
Topias Leino, puh. 09 183 2315, sähköposti: topias.leino(at)bof.fi

Seuraava sijoitusrahastotiedote julkaistaan 1.11.2017 klo 13.

Neljännesvuosittainen sijoitusrahastotiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta.