Suomalaisten kotitalouksien omistamien noteerattujen osakkeiden kanta pieneni 900 milj. euroa elokuusta ja oli 38,2 mrd. euroa syyskuun 2018 lopussa. Osakekannan pieneneminen selittyy enimmäkseen kotitalouksien osakemyynneillä. Syyskuun 2018 aikana kotitaloudet myivät selvästi enemmän osakkeita kuin ostivat, nettomääräisesti –560 milj. euroa. Samanaikaisesti myös kotitalouksien osakeomistusten arvo laski 310 milj. euroa. Syyskuussa 2018 kotitalouksien osakesijoituksista 86 % kohdistui kotimaisiin yrityksiin. Toiseksi eniten eli 9 % osakesijoituksista kohdistui ruotsalaisiin yrityksiin.

Merkittävä määrä kotitalouksien varoja osakkeisiin on kanavoitunut myös muuta kautta kuin suoraan osakkeisiin sijoitettuna. Suomalaisilla kotitalouksilla oli rahasto-omistuksia suoraan suomalaisista sijoitusrahastoista 22,6 mrd. euroa syyskuun 2018 lopussa. Suomen Pankin arvion mukaan kotitaloudet omistavat näiden rahastosijoitusten kautta välillisesti 10,6 mrd. euron arvosta noteerattuja osakkeita. Kotitalouksien varoja kanavoituu sijoitusrahastoihin ja siten osakkeisiin myös vakuutuslaitosten kanssa tehtyjen sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta. Tätä kautta kotitaloudet omistavat välillisesti osakkeita arviolta lähes saman verran kuin suoraan rahastoihin tehtyjen sijoitusten kautta.

Arvopapereiden liikkeeseenlaskutilasto

Suomalaiset laskivat liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja vuoden 2018 kolmannen neljänneksen aikana 5,9 mrd. euron edestä. Joukkovelkakirjalainojen kuoletuksia tehtiin 12,0 mrd. euron arvosta, joten nettomääräisesti liikkeeseenlaskuja tehtiin –6,1 mrd. euron edestä heinä-syyskuussa 2018. Syyskuun 2018 lopussa suomalaisten liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen kanta oli 218 mrd. euroa ja kannan vuosikasvuvauhti 3,9 %. Valtion (100 mrd. euroa) ja rahalaitosten (75 mrd. euroa) liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat kattavat yli 80 % koko joukkovelkakirjalainakannasta.

Vuoden 2018 kolmannen neljänneksen aikana suomalaiset yritykset¹ laskivat liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja nettomääräisesti –1,1 mrd. euroa. Heinä-syyskuussa yritykset tekivät uusia liikkeeseenlaskuja 190 milj. euron edestä ja kuoletuksia 1,3 mrd. euron edestä. Syyskuun 2018 lopussa yritysten liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen kanta oli 27 mrd. euroa ja kannan vuosikasvuvauhti –2,7 %.

Arvopapereiden omistustilasto

Työeläkelaitosten arvopaperisijoitusten kanta oli 177 mrd. euroa syyskuun 2018 lopussa. Kanta kasvoi 2 mrd. euroa vuoden 2018 kolmannen neljänneksen aikana. Heinä-syyskuussa 2018 työeläkelaitokset tekivät uusia arvopaperisijoituksia nettomääräisesti –240 milj. euroa. Vastaavana aikana sijoitusten arvo nousi 2,3 mrd. euroa. Syyskuun 2018 lopussa suurin osa (100 mrd. euroa) työeläkelaitosten sijoituksista oli sijoitusrahastoissa, ja niistä 92 mrd. euroa oli ulkomaisissa rahastoissa ja 8 mrd. euroa kotimaisissa.

¹Yritykset (S.111) pl. rahalaitokset ja rahoituslaitokset.

Lisätietoja antaa

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/arvopaperitilastot/.