Kortit ja tilisiirrot yleisimpiä maksutapoja

Suomessa suositaan sähköisistä maksutavoista erityisesti kortilla maksamista ja tilisiirtoa1. Lukumäärällisesti eniten maksettiin korteilla, joita vuonna 2015 käytettiin yli 1,4 miljardia kertaa. Samaan aikaan tehtiin vajaat 880 miljoonaa tilisiirtoa. Arvossa mitattuna suosituin maksutapa oli kuitenkin tilisiirto. Tilisiirtoja tehtiin vuonna 2015 noin 2 700 miljardin euron edestä. Korttimaksujen arvo oli hieman yli 44 miljardia euroa. Korttimaksujen tapahtumamäärät kasvoivat vuoteen 2014 verrattuna vajaat 7 % ja kokonaisarvo kasvoi yli 3 %. Tilisiirtojen kehitys oli vuoden 2015 aikana maltillisempaa eikä merkittäviä muutoksia ollut edellisvuoteen verrattuna2.

Sekkien ja suoraveloitusten käyttö on hyvin vähäistä Suomessa, ja sekkien käyttö väheni edelleen merkittävästi vuoden 2015 aikana. Kansalliset suoraveloitukset poistuivat SEPA-siirtymän myötä helmikuuhun 2014 mennessä. Käteistä puolestaan nostettiin automaateilta hieman alle 14 miljardin euron edestä, ja keskimääräinen käteisautomaattinosto oli 102 euroa. Suomessa oli vuoden 2015 lopussa 1 525 käteisautomaattia ja 515 tilisiirtoautomaattia.

Lähimaksuominaisuuden suosio kasvussa

Suomessa oli vuoden 2015 lopussa käytössä noin 9,5 miljoonaa korttia, ja usein samassa kortissa on sekä käteisnosto-, debit- että luottotoiminto. Lähimaksuominaisuuden sisältävien korttien lukumäärä oli yli kaksinkertaistunut vuoden takaisesta, yhteensä noin 3,8 miljoonaan korttiin. Lähimaksutapahtumina toteutuneiden korttimaksujen osuus oli vuoden 2015 tapahtumamääristä noin 2 %. Tapahtumamäärät olivat kuitenkin yli kahdeksan kertaa suuremmat kuin vuonna 2014.

Korttimaksuista lähes 90 % maksettiin debit-korteilla. Samaan aikaan luottokorttitapahtumien arvo oli noin 20 % korttimaksujen kokonaisarvosta. Luottokorteilla maksettujen maksujen keskimääräinen arvo olikin merkittävästi suurempi kuin debit-korteilla maksettujen arvo keskimäärin. Debit- ja luottokorttien käytön suhde pysyi lähes ennallaan vuoteen 2014 verrattuna.

Korttimaksujen lukumäärä ominaisuuksittain

Korttimaksujen arvo ominaisuuksittain

Kortilla maksettiin ulkomailla tai ulkomaille3 yli 85 miljoonaa kertaa, ja näiden tapahtumien arvo oli noin 4,2 miljardin euroa. Ulkomailla tai ulkomaille suoritettujen korttimaksujen osuus korttimaksujen kokonaismäärästä oli noin 6 % ja arvo noin 10 % korttimaksujen kokonaisarvosta. Ulkomailla tai ulkomaille suoritettujen korttimaksujen kokonaismäärä ja arvo kasvoivat huomattavasti enemmän kuin kotimaassa suoritettujen korttimaksujen määrät ja kokonaisarvo. Kasvua ulkomailla tai ulkomaille suoritettujen korttimaksujen osalta oli tapahtumamäärissä yli 17 % ja arvoissa noin 16 %. Kotimaisten korttimaksujen tapahtumamäärät kasvoivat noin 6 % ja arvot yli 2 %. Suurin osa ulkomailla tai ulkomaille maksetuista korttimaksuista menivät Euroopan unionin maihin.

VERKKOKAUPAN KEHITYS NÄKYY MAKSULIIKETILASTOISSA

Vuonna 2015 korttimaksutapahtumista lähes 39 miljoonaa maksettiin etämaksuna, mikä on hieman vähemmän kuin 3 % kaikista korttimaksuista. Kasvua vuoteen 2014 verrattuna oli kuitenkin yli 9 %. Etämaksut ovat korttimaksuja, jotka hoidetaan ilman fyysistä maksupäätettä esimerkiksi puhelimitse tai internetissä. Etämaksujen keskimääräinen arvo oli hieman yli 56 euroa, kun taas perinteisellä myyntipisteen maksupäätteellä maksettujen korttimaksujen keskimääräinen arvo oli noin 31 euroa.

Verkossa tehtyjä ostoksia voidaan maksaa myös muun muassa verkkomaksupainikkeella (ns. nappimaksu verkkopankissa). Verkkomaksupainikkeella maksettiin vuonna 2015 yli 65 miljoonaa kertaa. Kasvua vuoteen 2014 verrattuna oli noin 15 %. Verkkomaksupainikkeella toteutetun maksun arvo oli keskimäärin 72 euroa. Etämaksujen ja verkkomaksupainikkeella maksettujen maksujen arvo oli yhteensä lähes 7 miljardia euroa.

Korttimaksujen keskimääräinen arvo maksutavan mukaan

ULKOMAILLE LÄHETETTYJÄ TILISIIRTOJA MENI ENITEN VIROON, SAKSAAN JA RUOTSIIN

Ylivoimaisesti suurin osa, noin 99 %, lähetetyistä tilisiirroista tehtiin kotimaisten tilien välillä. Näitä oli yhteensä noin 871 miljoonaa.

Suomesta ulkomaille tehtyjä tilisiirtoja oli vuoden 2015 aikana kokonaisuudessaan hieman yli 7,9 miljoonaa. Vaikka ulkomaille tehtyjen tilisiirtojen osuus Suomessa toteutuneiden tilisiirtojen kokonaismäärästä oli vajaan prosentin verran, arvoltaan nämä tilisiirrot muodostivat kuitenkin merkittävästi suuremman osuuden tilisiirtojen kokonaisarvosta.

Ulkomaille lähetettyjä tilisiirtoja meni vuoden 2015 aikana eniten Viroon, Saksaan ja Ruotsiin. SEPA-tilisiirroista eniten ulkomaanmaksuja välitettiin Viroon, Saksaan ja Hollantiin, kun taas kirjeenvaihtajapankkimaksuja meni eniten Ruotsiin, Isoon-Britanniaan ja Saksaan. Kirjeenvaihtajapankkimaksuja tehtiin eniten euron, dollarin ja Ruotsin kruunun määräisinä.

Ulkomaille lähetettyjen tilisiirtojen määrä maittain

1Tilastot koostuvat luotto- ja maksulaitosten tarjoamista asiakasliiketoimintaan liittyvistä maksutapahtumista. Niissä on siten mukana sekä yritysten että yksityishenkilöiden maksutapahtumia. Maksuliiketilastot eivät kuitenkaan sisällä rahoituslaitosten välisiä maksutapahtumia.

2Maksuliiketilastojen uudistettu raportointikehikko johti raportointiongelmiin vuoden 2014 tiedoissa muut kuin SEPA-tilisiirrot -kategorian kohdalla. Vuoden 2014 raportoidut luvut ovat tämän kategorian osalta todellisia lukuja pienempiä.

3Korttimaksut ulkomailla viittaavat tapahtumiin, jotka maksaja on toteuttanut fyysisellä maksupäätteellä ulkomailla ollessaan. Korttimaksut ulkomaille viittaavat esimerkiksi verkkokaupan kautta ulkomaille maksettuihin korttimaksuihin.

Lisätietoja antavat:

Timo Iivarinen, puh. 09 183 2275
Matti Hellqvist, puh. 09 183 2377
Heli Snellman, puh. 09 183 2183

Sähköposti: etunimi.sukunimi@bof.fi

Sivua päivitetty 28.7.2016 ja 27.9.2016.