Tilisiirtojen ja korttimaksujen suosio kasvaa samalla kun sekkimaksujen suosio hiipuu. Suomalaisilla korteilla maksettiin vuonna 2016 lähes 1,54 miljardia kertaa, mikä on 8,2 % enemmän kuin vuonna 2015. Samaan aikaan suomalaiset tekivät 0,91 miljardia tilisiirtoa, mikä on 3,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Suomessa lunastettujen sekkien määrä väheni 0,08 miljoonasta kappaleesta 0,07 miljoonaan kappaleeseen.

Arvossa mitattuna eniten rahaa liikkuu tilisiirroissa. Vuonna 2016 suomalaiset tekivät tilisiirtoja noin 2 732 mrd. euron edestä, kun korttimaksuja maksettiin 45,8 mrd. euron edestä. Tilisiirtojen arvo ei juuri muuttunut edellisvuotisesta, mutta korttimaksujen arvo kasvoi noin 3,9 %.

Suomessa oli vuoden 2016 lopussa 1 457 käteisautomaattia ja 466 tilisiirtoautomaattia. Vuoden aikana käteistä nostettiin pankkiautomaateista 13 mrd. euron edestä.

Lähimaksutoiminnon käyttö kasvoi voimakkaasti

Suomessa oli 9,8 miljoonaa maksukorttia vuonna 2016. Lähimaksuominaisuus löytyi jo 5,2 miljoonasta kortista. Lähimaksuja maksettiin vuonna 2016 yli viisinkertaisesti edellisvuotiseen verrattuna, 162 miljoonaa kappaletta. Arvon kasvu oli samansuuntaista: siinä missä vuonna 2015 lähimaksuominaisuutta käyttäen maksettujen korttimaksujen arvo oli 0,23 mrd. euroa, oli se vuonna 2016 jo 1,36 mrd. euroa.  

Lähimaksujen lisäksi myös etämaksujen määrä kasvoi vuonna 2016. Etämaksuilla tarkoitetaan korttimaksuja, joita ei suoriteta kaupan kassalla, vaan esimerkiksi internetissä tai puhelimitse. Tällaisten korttimaksujen määrä vuonna 2016 oli lähes 53 miljoonaa kappaletta. Arvossa mitattuna etämaksuja maksettiin 2,7 mrd. euron edestä. Kontaktillisella maksupäätteellä suoritettujen korttiostojen keskiarvo oli hieman yli 30 euroa, lähimaksutoimintoa käyttäen maksettujen korttiostojen keskiarvo noin 8 euroa ja etämaksujen keskiarvo hieman yli 50 euroa.

Verkossa tehtyjä ostoksia voi maksaa käyttämällä korttien lisäksi myös verkkomaksupainiketta. Verkkomaksupainiketta käytettiin vuonna 2016 lähes 77,5 miljoonaa kertaa. Tämä on 18 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja selvästi enemmän kuin etäkorttimaksujen määrä vuonna 2016. Verkkomaksupainikkeen avulla tehtyjen maksujen arvo oli lähes 5,5 mrd. euroa, mikä on noin kaksinkertainen summa etäkorttimaksujen arvoon verrattuna.

Ulkomaisia tilisiirtoja määrällisesti eniten Viroon, arvossa mitattuna eniten Isoon-Britanniaan

Vuonna 2016 lähetetyistä tilisiirroista valtaosa, noin 99 %, suuntautui Suomeen. Näiden tilisiirtojen määrä oli 898 miljoonaa kappaletta. Arvossa mitattuna kotimaisia tilisiirtoja tehtiin noin 2 328 mrd. euron edestä, mikä on 85 % kaikkien tilisiirtojen arvosta. Ulkomaille tehdyistä tilisiirroista määrässä mitattuna eniten tilisiirtoja meni Viroon, Saksaan, Hollantiin ja Ruotsiin. Arvossa mitattuna eniten ulkomaisia tilisiirtoja tehtiin Isoon-Britanniaan, Saksaan, Ruotsiin ja Ranskaan. EU:n ulkopuolelle lähetettyjen tilisiirtojen osuus kaikista tilisiirroista oli noin 0,1 % määrässä ja arvossakin vain noin 2,4 %.

Tilisiirroista noin 890 miljoonaa kappaletta eli lähes 98 % oli ns. SEPA-tilisiirtoja eli yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) standardin mukaisia tilisiirtoja. Arvossa mitattuna SEPA-tilisiirtoja tehtiin noin 1 961 mrd. euron edestä, ja niiden osuus oli noin 72 % kaikista tilisiirroista. Maksuja voidaan toimittaa myös kirjeenvaihtajapankkiverkoston kautta, ilman maksujärjestelmiä. Tällaisia kirjeenvaihtajapankkimaksuja tehtiin vuonna 2016 noin 1,8 miljoonaa kappaletta, joten kirjeenvaihtajapankkimaksujen osuus kaikkien tilisiirtojen lukumäärästä oli vain noin 0,2 %. Arvossa mitattuna kirjeenvaihtajapankkimaksuja tehtiin kuitenkin 393 mrd. euron edestä, mikä vastaa yli 14 prosentin osuutta kaikista tilisiirroista. Huomattava osa kirjeenvaihtajapankkimaksuista, noin 44 % määrästä ja 16 % arvosta, meni EU-alueen ulkopuolelle. Valuutoittain tarkasteltuna eniten maksettiin euron, dollarin ja Ruotsin kruunun määräisiä kirjeenvaihtajapankkimaksuja.

 

Lisätietoja antavat:
Timo Iivarinen, puh. 09 183 2275, timo.iivarinen(at)bof.fi 
Matti Hellqvist, puh. 09 183 2377, matti.hellqvist(at)bof.fi 
Heli Snellman, puh. 09 183 2183, heli.snellman(at)bof.fi