Tilisiirtojen ja korttimaksujen käyttö kasvoi samalla kun sekkien suosio hiipui edelleen. Suomalaisilla korteilla maksettiin vuonna 2017 noin 1,65 miljardia kertaa, mikä on 7,6 % enemmän kuin edeltävänä vuonna. Samaan aikaan suomalaiset tekivät 0,94 miljardia tilisiirtoa, mikä on 3,9 % enemmän kuin vuonna 2016. Suomessa lunastettujen sekkien määrä väheni 0,07 miljoonasta 0,04 miljoonaan.

Arvossa mitattuna eniten rahaa liikkuu tilisiirroissa. Vuonna 2017 suomalaiset tekivät tilisiirtoja noin 2 786 mrd. euron edestä, kun korteilla maksettiin 47,9 mrd. euron edestä. Tilisiirtojen arvo kasvoi noin 2 % ja korttimaksujen arvo noin 4,6 % vuodesta 2016. Sekkejä lunastettiin noin 1,2 miljardin euron edestä, mikä on 47 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Suomessa oli vuoden 2017 lopussa 1 498 käteisautomaattia ja 429 tilisiirtoautomaattia. Vuoden aikana käteistä nostettiin pankkiautomaateista hieman yli 12 mrd. euron edestä.

Jo lähes neljännes korttimaksuista tehdään lähimaksutoimintoa käyttäen

Suomessa oli vuoden 2017 lopussa käytössä noin 9,9 miljoonaa korttia. Näistä hieman yli 3 miljoonaa oli yhdistelmäkortteja eli kortteja, joissa on sekä debit- että maksuaika- tai luottotoiminto. Lähimaksuominaisuus on jo 7 miljoonassa kortissa.

Debit- ja luottokorttien käytön suhde on pysynyt ennallaan aikaisempiin vuosiin verrattuna: 90 % korttimaksuista tehtiin debit-kortilla, kun arvossa mitattuna debit-toiminnolla tehtyjen korttimaksujen osuus oli noin 80 % kaikista korttimaksuista. Luottokorteilla maksetaan siis keskimäärin suurempia ostoksia.

Lähimaksujen suosio on kasvanut edelleen merkittävästi. Vuonna 2017 lähimaksujen määrä oli jo 376 miljoonaa eli yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Samaan aikaan perinteisten PIN-koodilla vahvistettujen korttimaksujen eli kontaktillisella maksupäätteellä tehtyjen korttimaksujen määrä oli hieman yli 1 207 miljoonaa, ja niiden määrä laski jo toista vuotta peräkkäin. Lähimaksujen osuus kaikista korttimaksuista onkin noussut jo 23 prosenttiin kaikista korttimaksuista samaan aikaan, kun kontaktillisella maksupäätteellä tehtyjen korttimaksujen osuus kaikista korttimaksuista on laskenut 97 prosentista 73 prosenttiin vuosien 2014 ja 2017 välisenä aikana. Vuonna 2017 lähimaksuja tehtiin 3,3 miljardin euron edestä, mikä on 7 % kaikkien korttimaksujen arvosta. Kontaktillisella maksupäätteellä tehtyjen korttimaksujen arvo oli 41,4 miljardia euroa, ja niiden osuus kaikkien korttimaksujen arvosta on pienentynyt 95 prosentista 87 prosenttiin vuodesta 2014 vuoteen 2017.

Lähimaksujen lisäksi myös etämaksujen määrä kasvoi edelleen vuonna 2017. Etämaksuilla tarkoitetaan korttimaksuja, joita ei suoriteta kaupan kassalla, vaan esimerkiksi internetissä tai puhelimitse. Tällaisten korttimaksujen määrä oli vuonna 2017 lähes 70 miljoonaa. Arvossa mitattuna etämaksuja maksettiin 3,2 miljardin euron edestä. Etämaksujen keskimääräinen arvo laski vuonna 2017 edellisvuoden hieman yli 50 eurosta noin 46 euroon. Kontaktillisella maksupäätteellä suoritettujen korttiostojen keskiarvo oli noin 34 euroa ja lähimaksutoimintoa käyttäen maksettujen korttiostojen keskiarvo noin 9 euroa vuonna 2017.

Verkossa tehtyjä ostoksia voi maksaa korttien lisäksi myös käyttämällä verkkomaksupainiketta. Verkkomaksupainiketta käytettiin vuonna 2017 yli 88 miljoonaa kertaa, mikä on selvästi enemmän kuin etäkorttimaksujen määrä vuonna 2017. Verkkomaksupainikkeen avulla tehtyjen maksujen arvo oli lähes 7 miljardia euroa eli yli kaksinkertainen etäkorttimaksujen arvoon verrattuna.

Ulkomaisia tilisiirtoja eniten Viroon, Hollantiin ja Saksaan

Vuonna 2017 kotimaisia tilisiirtoja tehtiin 932 miljoonaa, ja niiden osuus kaikista tilisiirroista pysyi edellisten vuosien tapaan 99 prosentissa.  Arvossa mitattuna kotimaisia tilisiirtoja tehtiin 2 344 miljardin euron edestä, mikä on 84 % kaikista tilisiirroista. Tilisiirtoja meni määrällisesti eniten Viroon, Hollantiin ja Saksaan ja arvossa mitattuna eniten Isoon-Britanniaan, Saksaan ja Ruotsiin.

Tilisiirroista noin 924 miljoonaa eli lähes 98 % oli ns. SEPA-tilisiirtoja eli yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) standardin mukaisia tilisiirtoja. Arvossa mitattuna SEPA-tilisiirtoja tehtiin noin 1 937 miljardin euron edestä, ja niiden osuus oli noin 70 % kaikista tilisiirroista. Maksuja voidaan toimittaa myös kirjeenvaihtajapankkiverkoston kautta, ilman maksujärjestelmiä. Tällaisia kirjeenvaihtajapankkimaksuja tehtiin vuonna 2017 noin 1,7 miljoonaa, mikä vastaa noin 0,2 prosentin osuutta kaikista tilisiirroista. Arvossa mitattuna kirjeenvaihtajapankkimaksuja tehtiin noin 383 miljardin euron edestä, mikä vastaa vajaan 14 prosentin osuutta kaikista tilisiirroista. Noin 48 % kirjeenvaihtajapankkimaksuista meni EU-alueen ulkopuolelle. Valuutoittain tarkasteltuna eniten maksettiin euron, dollarin ja Ruotsin kruunun määräisiä kirjeenvaihtajapankkimaksuja.

 

Lisätietoja antavat:
Matti Hellqvist, p. 09 183 2377, matti.hellqvist(at)bof.fi
Timo Iivarinen, p. 09 183 2275, timo.iivarinen(at)bof.fi