Vaihtotase

Suomalaiset yritykset maksoivat arvopaperisijoituksista osinkoja ulkomaille tammi-toukokuussa yhteensä 2,8 mrd. euroa. Se on lähes 300 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Suomalaisten yritysten osingonmaksukuukaudet ovat yleensä olleet maalis-toukokuu. Silloin maksetaan keskimäärin 98 % koko vuoden osingoista. Ulkomaalaisten omistamien suomalaisten osakkeiden kanta on supistunut vuoden 2010 joulukuun lopusta toukokuun 2011 loppuun lähes 7,5 mrd. euroa. Suuri osa muutoksesta selittyy osakkeiden markkina-arvon laskulla.

Vaihtotase oli toukokuussa 0,9 mrd. euroa alijäämäinen. Vuotta aiemmin vaihtotase oli noin 0,6 mrd. alijäämäinen. 

  • Maksutaseen mukainen kauppatase oli toukokuussa tasapainossa. Vuotta aiemmin maksutaseen mukainen kauppatase oli 0,4 mrd. euroa ylijäämäinen. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna viennin arvo kasvoi 16 % ja tuonnin arvo 27 %. Tuonnin arvoa kasvatti mm. öljyn hinnan nousu. Maksutaseen mukaista kauppataseen ylijäämää on kertynyt tämän vuoden tammi-toukokuussa yhteensä 0,06 mrd. euroa. Vuotta aiemmin ylijäämää oli kertynyt vastaavana aikana 0,6 mrd. euroa.

Rahoitustase

Pääomaa tuotiin nettomääräisesti 4,0 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,9 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 1,2 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa tuotiin nettomääräisesti 1,9 mrd. euroa.

 

Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus toukokuun lopussa


Ulkomaisia saamisia oli 20 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 575 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 555 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 53 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

 

Suomen maksutase
Vuosi 2010,
milj. euroa
Huhtikuu 2011,
milj. euroa
Toukokuu 2011,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase 5 574 -771 -902 4 646
    Tavarat 3 352 26 -1 2 772
    Palvelut 2 131 29 7 1 948
    Tuotannontekijäkorvaukset 1 723 -678 -759 1 515
    Tulonsiirrot -1 632 -148 -148 -1 589
Pääomansiirrot 178 13 13 174
Rahoitustase -1 231 -570 3 964 -473
    Suorat sijoitukset -3 073 -1 374 891 -4 587
    Arvopaperisijoitukset -6 158 -5 176 1 221 -10 072
    Muut sijoitukset 6 702 5 644 1 857 14 423
    Valuuttavaranto 1 661 151 -253 129
    Johdannaiset -362 184 247 -365
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -4 521 1 328 -3 075 -4 347
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.


Lisätietoja antaa Anne Turkkila p. 010 831 2175, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta