Vaihtotase

 • Vaihtotase oli joulukuussa 0,8 mrd. euroa ylijäämäinen eli 0,2 mrd. euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. 
 • Maksutaseen mukainen kauppatase oli 0,3 mrd. euroa ylijäämäinen. Vuotta aiemmin vienti ja tuonti olivat samansuuruiset ja maksutaseen mukainen kauppatase oli tasapainossa.
 • Koko vuoden 2010 vaihtotase oli 5,2 mrd. euroa ylijäämäinen.1 Se on 0,5 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2009 ja 0,2 mrd. euroa vähemmän kuin vuonna 2008. 

 

Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

 • Pääomaa vietiin nettomääräisesti 3,9 mrd. euroa.
 • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 1,4 mrd. euroa.
 • Arvopaperisijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 11,6 mrd. euroa.
 • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa tuotiin nettomääräisesti 8,8 mrd. euroa.

 

Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus joulukuun lopussa

 • Ulkomaisia saamisia oli 10 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.
 • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 533 mrd. euroa.
 • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 523 mrd. euroa.
 • Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 47 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

 

Suomen maksutase
Vuosi 2009,
milj. euroa
Marraskuu 2010,
milj. euroa
Joulukuu 2010,
milj. euroa
Vuosi 2010, milj. euroa
Vaihtotase 4 696 497 826 5 158
    Tavarat 3 395 60 272 3 535
    Palvelut 1 329 258 270 1 502
    Tuotannontekijäkorvaukset 1 661 310 414 1 821
    Tulonsiirrot -1 689 -131 -131 -1 700
Pääomansiirrot 145 12 11 144
Rahoitustase 11 011 291 -3 929 -4 253
    Suorat sijoitukset -2 762 21 -1 385 -3 882
    Arvopaperisijoitukset -513 3 430 -11 624 -7 936
    Muut sijoitukset 12 669 -3 692 8 780 6 262
    Valuuttavaranto -614 507 8 1 666
    Johdannaiset 2 231 25 292 -362
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -15 852 -800 3 092 -1 049

Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

1 Vuosien 2008 ja 2009 tavarakauppaa ja palveluita koskevat luvut eroavat Tilastokeskuksen luvuista erilaisen revisiopolitiikan vuoksi.


Lisätietoja antaa Anne Turkkila p. 010 831 2175, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Seuraava maksutasetiedote julkaistaan 15.3.2011 klo 10.00.

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta