Vaihtotase

Vaihtotase oli lokakuussa 0,4 mrd. euroa alijäämäinen. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin vuotta aiemmin, jolloin vaihtotasetta paransi suuri laivatoimitus. Vuoden 2011 alusta lähtien (tammi-lokakuu) vaihtotaseen alijäämää on kertynyt 1,3 mrd. euroa. Viime vuonna vastaavana aikana vaihtotaseen ylijäämää oli kertynyt 2,1 mrd. euroa.

  • Maksutaseen mukainen kauppatase oli lokakuussa 0,4 mrd. euroa alijäämäinen.
  • Palveluiden taseen ylijäämä oli 0,2 mrd. euroa.
  • Tuotannontekijäkorvausten taseen alijäämä oli 0,1 mrd. euroa.
  • Tulonsiirtojen taseen alijäämä oli 0,1 mrd. euroa.
Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa tuotiin nettomääräisesti 1,7 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,3 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,8 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,8 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus lokakuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 29 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 618 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 589 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 42 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus
Suomen maksutase
Vuosi 2010,
milj. euroa
Syyskuu 2011,
milj. euroa
Lokakuu 2011,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase 3 302 540 -367 -44
    Tavarat 2 999 199 -399 4
    Palvelut 138 102 207 598
    Tuotannontekijäkorvaukset 1 831 362 -65 1 011
    Tulonsiirrot -1 667 -123 -110 -1 657
Pääomansiirrot 160 13 13 159
Rahoitustase -1 440 -18 1 704 1 356
    Suorat sijoitukset -2 711 600 252 -3 880
    Arvopaperisijoitukset -6 304 -300 844 1 336
    Muut sijoitukset 6 276 -676 786 3 046
    Valuuttavaranto 1 661 6 -58 -71
    Johdannaiset -362 352 -119 925
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -2 021 -535 -1 351 -1 472
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Anne Turkkila, p. 010 831 2175 ja Maria Huhtaniska-Montiel, p. 010 831 2534, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Seuraava maksutasetiedote julkaistaan 13.1.2012 klo 10.00.

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta