Bytesbalans

Bytesbalansen visade ett underskott på 0,4 miljarder euro i oktober. Detta är betydlig mindre än ett år tidigare när bytesbalansen förbättrades av en stor fartygsleverans. Underskottet i bytesbalansen från början av 2011 (januari–oktober) är 1,3 miljarder euro, medan överskottet under motsvarande period i fjol var 2,1 miljarder euro.

  • Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade i oktober ett underskott på 0,4 miljarder euro.
  • Tjänstebalansen gav ett överskott på 0,2 miljarder euro.
  • Faktorinkomsterna gav ett underskott på 0,1 miljarder euro.
  • De löpande transfereringarna gav ett underskott på 0,1 miljarder euro.
Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoinflöde på 1,7 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar redovisades ett nettoinflöde på 0,3 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoinflöde på 0,8 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoinflöde på 0,8 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Nettoställning mot utlandet i slutet av oktober

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 29 miljarder euro.

  • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 618 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet uppgick till 589 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -42 miljarder euro.

Nettiställning mot utlandet
Finlands betalningsbalans
År 2010,
mn euro
September 2011,
mn euro
Oktober 2011,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans 3 302 540 -367 -44
    Varor 2 999 199 -399 4
    Tjänster 138 102 207 598
    Faktorinkomster 1 831 362 -65 1 011
    Löpande transfereringar -1 667 -123 -110 -1 657
Kapitaltransfereringar 160 13 13 159
Finansiell balans -1 440 -18 1 704 1 356
    Direkt investeringar -2 711 600 252 -3 880
    Portföljinvesteringar -6 304 -300 844 1 336
    Övriga investeringar 6 276 -676 786 3 046
    Valutareserv 1 661 6 -58 -71
    Finansiella derivat -362 352 -119 925
Restpost -2 021 -535 -1 351 -1 472
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, och Maria Huhtaniska-Montiel, telefon 010 831 2534, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Nästa meddelande om betalningsbalansen publiceras 13.1.2012 kl. 10.00.

Prenumerera meddelandet per e-post