Vaihtotase

  • Vaihtotase oli 0.5 mrd. euroa ylijäämäinen eli suunnilleen saman verran kuin vuotta aiemmin. 
  • Maksutaseen mukainen kauppatase oli 80 milj. euroa ylijäämäinen. Vuotta aiemmin vastaava ylijäämä oli 125 milj. euroa.

 

Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

  • Pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0.4 mrd. euroa.
  • Suorina sijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 20 milj. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 4,6 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa tuotiin nettomääräisesti 4,4 mrd. euroa.

 

Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus marraskuun lopussa

  • Ulkomaisia saamisia oli 9 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.
  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 554 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 545 mrd. euroa.
  • Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 51 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

 
Suomen maksutase
Vuosi 2009,
milj. euroa
Lokakuu 2010,
milj. euroa
Marraskuu 2010,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase 4 696 2 012 510 4 936
   Tavarat 3 395 1 541 80 3 287
   Palvelut 1 329 279 252 1 628
   Tuotannontekijäkorvaukset 1 661 324 310 1 722
   Tulonsiirrot -1 689 -131 -131 -1 700
Pääomansiirrot 145 12 12 145
Rahoitustase 11 011 -378 399 -2 045
   Suorat sijoitukset -2 762 -502 21 -3 339
   Arvopaperisijoitukset -513 2 758 -4 563 -7 399
   Muut sijoitukset 12 669 -2 439 4 408 7 801
   Valuuttavaranto -614 -75 507 1 301
   Johdannaiset 2 231 -120 25 -409
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -15 852 -1 647 -921 -3 036
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.


Lisätietoja antaa Jaakko Suni p. 010 831 2454, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Seuraava maksutasetiedote julkaistaan 15.2.2011 klo 10.00.

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta