Vaihtotase muuttui alijäämäiseksi maaliskuussa

Vaihtotase oli reilut 0,3 mrd. euroa alijäämäinen maaliskuussa 2011. Vuotta aiemmin vaihtotase oli 0,2 mrd. euroa alijäämäinen. Maksutaseen mukainen kauppatase oli maaliskuussa vajaat 0,2 mrd. euroa alijäämäinen eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Tavaranviennin arvo kasvoi vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä 31 % vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja tavarantuonnin arvo kasvoi 28 %. Suomen tavaranvienti euroalueen ulkopuolisiin maihin, kuten Venäjälle, Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin, on lisääntynyt selvästi vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Tavarantuonnissa kasvu jakautuu tasaisemmin, mutta kohdistuu kuitenkin suurelta osin EU-maihin, mutta myös Venäjään ja Norjaan.

Tuotannontekijäkorvaukset olivat lähes tasapainossa maaliskuussa 2011, mikä johtuu ulkomaille maksetuista arvopaperisijoitusten osingoista. Ulkomaille maksetaan osinkoja arvopaperisijoituksista yleensä eniten huhti- ja toukokuussa.

Suomen vaihto- ja kauppatase

Suomen vaihto- ja kauppatase

Suomalaisilla enemmän saamista kuin velkaa ulkomailta

Suomalaisilla oli maaliskuun 2011 lopussa reilut 12 mrd. euroa enemmän saamisia kuin velkaa ulkomailta. Ulkomaiset saamiset olivat maaliskuun 2011 lopussa yhteensä 548 mrd. euroa ja ulkomaiset velat 536 mrd. euroa. Suomalaisten ulkomaiset saamiset ovat kasvaneet vuoden 2009 lopusta maaliskuun 2011 loppuun reilut 100 mrd. euroa. Eniten ulkomaisia saamisiaan ovat kasvattaneet rahalaitokset ja työeläkelaitokset, lähes 90 mrd. euroa.

Ilman oman pääoman eriä suomalaisten ulkomainen velka on kuitenkin suurempi kuin saamiset. Nettomääräisesti suomalaisten ulkomainen varallisuus ilman oman pääoman eriä oli –50 mrd. euroa maaliskuun 2011 lopussa. Vuoden 2009 lopusta maaliskuun 2011 loppuun mennessä Suomen ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä on kasvanut yli 14 mrd. euroa, josta suurimman osan selittää valtion lisääntynyt velanotto.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

Tämän tiedotteen yhteydessä julkaistaan uusia tietoja (taulukko) Suomen keskeisten sijoittajasektoreiden1 ulkomaisista saamisista maittain. Nämä tiedot päivitetään tulevaisuudessa kuukausittain. Maaliskuun 2011 lopussa Suomen keskeisten sijoittajasektoreiden tärkeimmät sijoitusten kohdemaat olivat Iso-Britannia, Tanska ja Ruotsi. Näiden maiden osuus sektoreiden koko ulkomaisesta sijoituskannasta oli 191 mrd. euroa eli noin 48 %. Ns. GIIPS-maihin2 keskeisillä sijoittajasektoreilla oli sijoituksia reilut 24 mrd. euroa maaliskuun 2011 lopussa. GIIPS-maiden osuus näiden sektoreiden koko sijoituskannasta on noin 6 %. Suurimmat sijoitukset GIIPS-maista on Irlantiin, jossa sijoitukset ovat kohdistuneet suurelta osin Irlantiin rekisteröityihin sijoitusrahastoihin. Sijoitusrahastot sijoittavat varoja edelleen muihin maihin.

1 Luottolaitokset, sijoitus- ja rahamarkkinarahastot, vakuutuslaitokset ja työeläkelaitokset.
Kreikka, Irlanti, Italia, Portugali ja Espanja.

Suomen keskeisten sijoittajasektoreiden
sijoitukset GIIPS-maihin 2010/II-2011/I

Suomalaiset kotiuttivat ulkomaisia arvopaperisijoituksiaan vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Suomalaisten ulkomaiset arvopaperisaamiset vähenivät 2,8 mrd. euroa, kun taas arvopaperivelat kasvoivat 1,3 mrd. euroa vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä.

Suomalaiset vähensivät sijoituksiaan ulkomaisiin velkapapereihin, mutta rahasto-osuuksiin sen sijaan sijoituksia lisättiin vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 1,8 mrd. euron edestä. Kotimaisista sijoittajasektoreista eniten arvopaperisijoituksiaan ulkomaille lisäsivät työeläkelaitokset, noin 1,6 mrd. euroa. Rahalaitokset ja valtio puolestaan vähensivät ulkomaisia arvopaperisijoituksiaan noin 4,7 mrd. eurolla.

Ulkomaiset sijoittajat lisäsivät sijoituksiaan pankkien liikkeeseen laskemiin velkapapereihin, joita myytiin ulkomaille kaikkiaan 2,9 mrd.euron arvosta. Sen sijaan ulkomaiset sijoittajat vähensivät osakesijoituksiaan Suomeen vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä noin 0,7 mrd. euron edestä. Suomalaisten yritysten arvopaperivelat vähentyivät vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä noin 1,3 mrd. euroa. Valtion ulkomainen arvopaperivelka väheni vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä 0,8 mrd. euroa. Kotimaisista sektoreista vain rahalaitosten ulkomainen arvopaperivelka kasvoi vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä.

 

  

Suomen maksutase
Vuosi 2010,
milj. euroa
Helmikuu 2011,
milj. euroa
Maaliskuu 2011,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase 5 636 462 -336 5 817
    Tavarat 3 382 214 -163 3 700
    Palvelut 2 151 22 -34 1 955
    Tuotannontekijäkorvaukset 1 721 375 9 1 780
    Tulonsiirrot -1 618 -148 -148 -1 618
Pääomansiirrot 184 15 15 184
Rahoitustase -3 316 416 790 -4 902
    Suorat sijoitukset -3 459 -433 -98 -4 633
    Arvopaperisijoitukset -7 872 3 069 2 687 -3 491
    Muut sijoitukset 6 716 -2 593 -990 3 217
    Valuuttavaranto 1 661 604 -495 1 047
    Johdannaiset -362 -231 -314 -1 041
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -2 503 -894 -470 -1 100
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.


Lisätietoja antaa Jaakko Suni, p. 010 831 2454, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Seuraava maksutasetiedote julkaistaan 15.6.2011 klo 10.00.

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta