Vaihtotase

Vaihtotase oli heinäkuussa 0,1 mrd. euroa ylijäämäinen. Viimeisen 12 kuukauden yhteenlaskettu vaihtotaseen alijäämä oli 3,6 mrd. euroa.

  • Maksutaseen mukainen kauppatase1 oli 0,2 mrd. euroa ylijäämäinen.
  • Palveluiden tase oli tasapainossa.
  • Tuotannontekijäkorvausten taseen ylijäämä oli 0,1 mrd. euroa.
  • Tulonsiirtojen taseen alijäämä oli 0,1 mrd. euroa.

1 Maksutasetilastoinnin tavarakauppaa koskevat tiedot eroavat Tullihallituksen julkaisemasta ulkomaankauppatilastosta. Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston tavarantuonnin cif-arvosta vähennetään rahti- ja vakuutusmenot, jotka näkyvät maksutaseen mukaisesti palvelumenoissa. Sekä tuontiin että vientiin lisätään ns. satamissa tuotetut tavarat, joihin kuuluu muun muassa polttoaine.

Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa vietiin nettomääräisesti 1,0 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,4 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,3 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa vietiin nettomääräisesti 2,0 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus heinäkuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 19 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 737 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 718 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 66 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

 

Suomen maksutase
Vuosi 2011,
milj. euroa
Kesäkuu 2012,
milj. euroa
Heinäkuu 2012,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -3 052 116 149 -3 761
    Tavarat -1 436 221 234 -850
    Palvelut 313 -162 -7 -564
    Tuotannontekijäkorvaukset -286 71 55 -804
    Tulonsiirrot -1 643 -13 -134 -1 543
Pääomansiirrot 198 17 17 198
Rahoitustase 10 271 826 -1 032 21 157
    Suorat sijoitukset -1 578 -1 167 -350 -963
    Arvopaperisijoitukset 9 225 5 885 293 22 660
    Muut sijoitukset 2 319 -2 782 -2 026 -1 448
    Valuuttavaranto -320 -84 131 -42
    Johdannaiset 624 -1 026 920 950
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -7 416 -959 867 -17 594
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Anne Turkkila, p. 010 831 2175 ja Maria Huhtaniska-Montiel, p. 010 831 2534, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta