Vaihtotase

  • Vaihtotase oli joulukuussa 0,1 mrd. euroa ylijäämäinen eli 0,7 mrd. euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Maksutaseen mukainen kauppatase oli joulukuussa 0,3 mrd. euroa alijäämäinen.
  • Koko vuoden 2011 vaihtotase oli 1,0 mrd. euroa alijäämäinen. Vuonna 2010 vaihtotaseen ylijäämä oli vielä 3,3 mrd. euroa. Edellisen kerran vaihtotase oli vuositasolla alijäämäinen vuonna 1993.
  • Kauppataseen korjatut tiedot vuodelta 2010 julkaistaan 15.3.2012 maksutaseen normaalin korjausaikataulun mukaisesti.
Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa vietiin nettomääräisesti 3,1 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,2 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 8,4 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina – pääomaa tuotiin nettomääräisesti 5,2 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus joulukuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 26 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 698 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 672 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 48 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus
Suomen maksutase
Vuosi 2010,
milj. euroa
Marraskuu 2011,
milj. euroa
Joulukuu 2011,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase 3 302 212 89 -1 017
    Tavarat 2 999 -126 -255 -828
    Palvelut 138 193 196 702
    Tuotannontekijäkorvaukset 1 831 255 257 766
    Tulonsiirrot -1 667 -110 -109 -1 656
Pääomansiirrot 160 13 13 160
Rahoitustase -1 440 4 719 -3 077 8 426
    Suorat sijoitukset -2 711 316 -234 -3 623
    Arvopaperisijoitukset -6 304 4 500 -8 365 8 806
    Muut sijoitukset 6 276 -192 5 224 2 831
    Valuuttavaranto 1 661 57 209 -320
    Johdannaiset -362 37 88 732
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -2 021 -4 944 2 974 -7 570
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Anne Turkkila, p. 010 831 2175 ja Maria Huhtaniska-Montiel, p. 010 831 2534, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

 

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta