Vaihtotase

Vaihtotase oli heinäkuussa 0,1 mrd. euroa alijäämäinen, kun se vuotta aiemmin oli 0,1 mrd. euroa ylijäämäinen. Yhteenlaskettu 12 kuukauden vaihtotase oli 1,5 mrd. euroa alijäämäinen.

  • Maksutaseen mukainen kauppatase oli heinäkuussa 0,1 mrd. euroa alijäämäinen.
Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa vietiin nettomääräisesti 2,0 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,8 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 5,0 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina -lainoina, talletuksina ja kauppaluottoina- pääomaa tuotiin nettomääräisesti 7,0 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus heinäkuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 31 mrd. euroa enemmän kuin velkoja1.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 619 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 588 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 70 mrd. euroa.

1 Lukuja on poikkeuksellisesti korjattu vuoden 2008 alusta lukien.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

 

Suomen maksutase
Vuosi 2012,
milj. euroa
Kesäkuu 2013,
milj. euroa
Heinäkuu 2013,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -3 199 309 -123 -1 472
    Tavarat -92 357 -90 533
    Palvelut -1 492 15 -32 458
    Tuotannontekijäkorvaukset -280 136 125 -370
    Tulonsiirrot -1 335 -199 -126 -2 094
Pääomansiirrot 206 17 17 205
Rahoitustase 16 473 -3 585 2 005 4 110
    Suorat sijoitukset -3 107 -1 436 -812 -7 440
    Arvopaperisijoitukset 9 274 3 448 -4 983 1 775
    Muut sijoitukset 9 697 -5 435 7 021 8 753
    Valuuttavaranto -494 119 -13 -17
    Johdannaiset 1 104 -282 792 1 040
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -13 480 3 258 -1 899 -2 843
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Anne Turkkila, p. 010 831 2175 ja Mira Malhotra, p. 010 831 2257, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta