Vaihtotase

  • Huhtikuun 2013 vaihtotase oli 1,4 mrd. euroa alijäämäinen, eli alijäämää oli noin 0,4 mrd. enemmän kuin vuosi sitten. Maksutaseen mukainen kauppatase1 oli 0,2 mrd. euroa ylijäämäinen. Viimeisen 12 kuukauden yhteenlaskettu vaihtotaseen alijäämä oli 2,9 mrd. euroa.
Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa tuotiin nettomääräisesti 1,2 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,5 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 0,5 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina – joihin sisältyvät lainat, talletukset ja kauppaluotot – pääomaa tuotiin nettomääräisesti 1,7 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus huhtikuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 20 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 658 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 638 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 79 mrd. euroa.

1 Maksutasetilastoinnin tavarakauppaa koskevat tiedot eroavat Tullihallituksen julkaisemasta ulkomaankauppatilastosta. Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston tavarantuonnin cif-arvosta vähennetään rahti- ja vakuutusmenot, jotka näkyvät maksutaseen mukaisesti palvelumenoissa. Sekä tuontiin että vientiin lisätään ns. satamissa tuotetut tavarat, joihin kuuluu muun muassa polttoaine.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

 

Suomen maksutase
Vuosi 2012,
milj. euroa
Maaliskuu 2013,
milj. euroa
Huhtikuu 2013,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -3 423 -344 -1 422 -2 855
    Tavarat 194 -12 173 652
    Palvelut -945 154 -57 232
    Tuotannontekijäkorvaukset -1 317 -191 -1 525 -1 959
    Tulonsiirrot -1 354 -295 -14 -1 779
Pääomansiirrot 198 16 16 196
Rahoitustase 15 803 4 503 1 161 6 447
    Suorat sijoitukset -5 032 -22 -470 -5 580
    Arvopaperisijoitukset 9 839 1 959 -506 9 797
    Muut sijoitukset 10 890 3 372 1 688 1 674
    Valuuttavaranto -494 -171 48 34
    Johdannaiset 600 -635 402 522
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -12 579 -4 175 244 -3 789
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antaa Anne Turkkila, p. 010 831 2175 ja Mira Malhotra, p. 010 831 2257, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta