Tilastokeskuksen logo

Maksutasetilastointi on siirtynyt Tilastokeskuksen vastuulle 1.1.2014 alkaen. Siirtymävaiheen aikana 1.1.2014–30.6.2014 maksutasetilaston kuukausitiedotteet julkaistaan edelleen Suomen Pankin verkkopalvelun kautta. Siirtymävaiheen jälkeen julkistettavat maksutasetilastotiedot löytyvät Tilastokeskuksen verkkopalvelusta. Tilastokeskus vastaa julkaistujen tiedotteiden sekä lukujen sisällöstä.

Suomi julkistaa 11.7.2014 alkaen maksutasetiedot noudattaen maksutasekäsikirjan 6. painoksen ohjeita ja suosituksia. Samalla Suomi ottaa käyttöönsä uudet Euroopan keskuspankin suuntaviivat sekä Euroopan unionin asetukset.
Ohessa linkki uusien tilastostandardien aiheuttamiin muutoksiin maksutasetilastoinnissa:  http://tilastokeskus.fi/til/maksutasetilastointi.html

Arvopaperisaamisten- ja velkojen sijoitusvirrat vähenivät vuonna 2013


Vuonna 2013 ulkomaalaiset sijoittivat suomalaisiin arvopapereihin 10,5 mrd. euron verran, kun vuonna 2012 pääomaa tuotiin ulkomailta Suomeen arvopaperisijoituksina 25 mrd. euron arvosta. Ulkomaisten sijoittajien Suomeen tekemien sijoitusten supistuminen selittyy pääosin joukkolainoihin tehtyjen sijoitusten vähenemisellä.
Suomalaiset sijoittajat tekivät arvopaperisijoituksia ulkomaille 7,9 mrd. euron arvosta vuonna 2013, kun edellisvuonna pääomaa vietiin Suomesta ulkomaille 15,8 mrd. eurolla. Suomesta ulkomaille suuntautuvien arvopaperisijoitusten supistuminen oli pääosin seurausta suomalaisten sijoittajien ulkomaisiin velkapapereihin tekemien sijoitusten vähenemisestä.

Suorat sijoitukset


Vuonna 2013 ulkomaiset suorat sijoitukset Suomeen olivat –0,8 mrd. euroa, mikä tarkoittaa että ulkomaisten sijoittajien lisäpääoman panostukset suomalaisiin kohteisiin jäivät pienemmiksi kuin pääomien kotiutukset. Edellisenä vuonna suorat sijoitukset ulkomailta Suomeen olivat 3,2 mrd. euroa.
Suomesta ulkomaille suuntautuneiden suorien sijoitusten virta oli vuonna 2013 ennakkotietojen mukaan 3 mrd. euroa, mikä on 2,8 mrd. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Vuoden 2013 lopussa suomalaisilla oli suoriin sijoituksiin luettavia saamisia ulkomailta yhteensä 117,7 mrd. euroa ja velkoja 73,5 mrd. euroa.

Vaihtotase


Vaihtotaseen alijäämä pienentyi vuonna 2013 edellisvuotisesta, mutta vaihtotase oli yhä 2,1 mrd. euroa alijäämäinen. Maksutaseen mukainen kauppatase oli 0,1 mrd. euroa ylijäämäinen.
Palveluiden ulkomaankauppa muuttui viime vuonna 0,4 mrd. euroa ylijäämäiseksi palveluiden tuonnin vähennyttyä. Tuotannontekijäkorvauksien alijäämä oli 0,5 mrd. euroa. Pääomakorvauksia maksettiin ulkomaille nettomääräisesti 0,6 mrd. euroa.

Maksutase tammikuussa 2014

Vaihtotase

Vaihtotase oli 0,4 mrd. euroa alijäämäinen tammikuussa 2014, ja maksutaseen mukainen kauppatase oli 0,3 mrd. euroa alijäämäinen.

Suomen vaihtotase ja kauppatase

Rahoitustase

Pääomaa tuotiin nettomääräisesti 8,1 mrd. euroa.

  • Suorina sijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 0,2 mrd. euroa.
  • Arvopaperisijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 6,4 mrd. euroa.
  • Muina sijoituksina pääomaa tuotiin nettomääräisesti 1,3 mrd. euroa.
Arvopaperisijoitukset

Ulkomainen nettovarallisuus tammikuun lopussa

Ulkomaisia saamisia oli 23 mrd. euroa enemmän kuin velkoja.

  • Suomalaisilla oli saamisia ulkomailta 636 mrd. euroa.
  • Suomalaisilla oli velkoja ulkomaille 613 mrd. euroa.

Ulkomainen nettovelka ilman oman pääoman eriä oli 69 mrd. euroa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus
Suomen maksutase
Vuosi 2013,
milj. euroa
Joulukuu 2013,
milj. euroa
Tammikuu 2014,
milj. euroa
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa
Vaihtotase -2 078 -739 -376 -2 177
    Tavarat 130 -403 -251 23
    Palvelut 447 17 26 424
    Tuotannontekijäkorvaukset -535 -265 92 -550
    Tulonsiirrot -2 120 -88 -242 -2 074
Pääomansiirrot 212 21 17 213
Rahoitustase -698 -5 233 8 075 3 761
    Suorat sijoitukset -3 841 -1 160 247 -4 639
    Arvopaperisijoitukset 2 578 -8 963 6 439 3 638
    Muut sijoitukset -785 4 874 1 299 4 491
    Valuuttavaranto -768 -299 40 -612
    Johdannaiset 2 118 315 49 884
Virheelliset ja tunnistamattomat erät 2 563 5 951 -7 717 -1 797
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lisätietoja antavat Mira Malhotra, p. 09 1734 3411, ja Pauliina Turunen, p. 09 1734 2958, sähköposti etunimi.sukunimi(at)tilastokeskus.fi.

Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta