Kotitalouksien rahoitusvarat

Suomalaisten kotitalouksien rahoitusvarallisuus1 pieneni huhti-kesäkuussa 2010 yhteensä 0,9 mrd. euroa. Edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna kesäkuun lopun rahoitusvarat, 162,0 mrd. euroa, olivat kuitenkin 14,9 mrd. euroa eli 10,1 % suuremmat.

Kotitaloudet sijoittivat rahoitusvaroihin vuoden 2010 toisella neljänneksellä nettomääräisesti 2,6 mrd. euroa. Tästä 1,9 mrd. euroa sijoitettiin pankkitalletuksiin, jotka ovat edelleen kotitalouksien merkittävin rahoitusvarallisuuserä: kesäkuun lopun talletuskanta oli 72,9 mrd. euroa, mikä on 45 % kotitalouksien rahoitusvaroista. Rahasto-osuuksiin, noteerattuihin osakkeisiin ja sijoitussidonnaisiin henki- ja eläkevakuutuksiin kotitaloudet sijoittivat huhti-kesäkuussa yhteensä 0,7 mrd. euroa. Epäsuotuisa kurssikehitys pienensi kuitenkin näiden sijoitusten arvoa 3,6 mrd. eurolla.

Kotitalouksien lainavelat kasvoivat huhti-kesäkuussa 2,0 mrd. euroa. Kesäkuun lopun lainakanta oli 101,4 mrd. euroa. Rahoitusvarojen vähenemisen ja lainavelkojen kasvun johdosta myös kotitalouksien nettorahoitusvarallisuus (rahoitusvarojen ja velkojen erotus) pieneni vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Kesäkuun lopun nettorahoitusvarat, 60,6 mrd. euroa, olivat kuitenkin 9,1 mrd. euroa eli 17,7 % suuremmat kuin vuotta aikaisemmin.

Yritysten lainavelat kasvoivat vuoden 2010 toisella neljänneksellä 2,1 mrd. euroa. Kesäkuun lopun lainakanta ilman kotimaisten yritysten välisiä lainoja oli 93,5 mrd. euroa. Kaiken kaikkiaan yritysten velkarahoitus (lainat + velkapaperit) kasvoi huhti-kesäkuussa 2,2 mrd. euroa.

Kotimaisten yritysten liikkeeseen laskemien pörssiosakkeiden arvo pieneni huhti-kesäkuussa 20,6 mrd. euroa. Kesäkuun lopussa se oli 114,3 mrd. euroa.

Tiedot ilmenevät Suomen Pankin neljännesvuosittain kokoamasta rahoitustilinpitotilastosta, joka kuvaa kansantalouden eri sektorien rahoitusvaroja ja velkoja sekä niihin liittyviä taloustoimia eli virtoja.

1) Tiedot eivät sisällä noteeraamattomia osakkeita ja osuuksia eivätkä muita rahoitussaamisia. Myöskään asunto-osakkeet eivät kuulu rahoitusvarallisuuteen.  

 

Lisätietoja:
Hanna Häkkinen, p. 010 831 2552, sähköposti: etunimi.sukunimi@bof.fi.

Rahoitustilinpidon neljännesvuositilaston laadinta siirtyy Suomen Pankista Tilastokeskukseen vuoden 2010 lopussa. Tilastokeskus ryhtyy julkaisemaan tietoja tammikuussa 2011, jolloin julkaistaan vuoden 2010 kolmatta vuosineljännestä koskevat tiedot.