Asuntolainakanta ja uusien nostettujen asuntolainojen korko

Lainat

Kotitaloudet nostivat toukokuussa 2008 uusia asuntoluottoja 2,3 mrd. euroa, kun vastaava määrä huhtikuussa oli 2,1 mrd. euroa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli toukokuussa 5,00 %, mikä on 0,12 prosenttiyksikköä korkeampi kuin huhtikuussa.


Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien asuntolainojen kanta oli toukokuun lopussa 64,9 mrd. euroa ja sen keskikorko 5,10 %. Keskikorko on noussut 0,08 prosenttiyksikköä huhtikuun vastaavasta luvusta. Asuntolainakannan vuosikasvu oli toukokuussa 11,7 % kun se kuukautta aikaisemmin oli 12,0 %.


Rahalaitosten yrityslainakanta oli toukokuussa 53 mrd. euroa. Lainakannan korko nousi toukokuussa 5,28 prosenttiin huhtikuun 5,22 prosentista. Rahalaitosten yrityksille myöntämän lainakannan vuosikasvu on kevään kuluessa selvästi nopeutunut. Toukokuussa vuosikasvu oli 19,1 %, kun se kuukautta aikaisemmin oli 18,2 % ja sitä ennen 16,7 %.

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta oli toukokuussa 70 mrd. euroa, mikä on 16,8 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kotitalouksien talletuskannan keskikorko oli toukokuussa 2,66. Kotitalouksien talletuskantaa kasvattivat edelleen, viime kuukausien tapaan, enintään 2 vuoden määräaikaistalletukset, jotka kasvoivat 665 miljoonaa euroa edellisestä kuukaudesta. Kotitalouksien yli yön –talletukset, jotka huhtikuussa kasvoivat 733 miljoonaa euroa, vähenivät toukokuussa 45 miljoonaa euroa.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen
.

Lisätietoja antaa Timo Iivarinen, p. 010 831 2275, sähköposti: timo.iivarinen@bof.fi