Asuntolainakanta ja uusien nostettujen asuntolainojen korko

Lainat

Kotitaloudet nostivat elokuussa 2008 uusia asuntoluottoja 1,6 mrd. euroa, kun vastaava määrä heinäkuussa oli 1,7 mrd. euroa. Viimeksi asuntolainoja on nostettu vähemmän vastaavana ajankohtana vuonna 2004. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli elokuussa 5,47 %, mikä on 0,02 prosenttiyksikköä vähemmän kuin heinäkuussa. Vuoden 2008 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana on nostettu asuntolainoja noin 14,6 mrd. euron edestä, mikä on vain 87 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2007 samaan aikaan.

Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien asuntolainojen kanta oli elokuun lopussa 66,5 mrd. euroa ja kannan keskikorko 5,41 %. Keskikorko on noussut 0,02 prosenttiyksikköä heinäkuun vastaavasta lukemasta. Asuntolainakannan vuosikasvu oli elokuussa 10,8 %, kun se kuukautta aikaisemmin oli 11,1 %.


Rahalaitosten yrityslainakanta oli elokuussa 54,2 mrd. euroa. Lainakannan korko nousi elokuussa 5,48 prosenttiin heinäkuun 5,45 prosentista. Rahalaitosten yrityksille myöntämän lainakannan vuosikasvu nopeutui hieman heinäkuusta. Elokuussa vuosikasvu oli 20,2 %, kun se kuukautta aikaisemmin oli 19,9 %.

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta oli elokuussa 71,6 mrd. euroa, mikä on 17,5 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kotitalouksien talletuskannan keskikorko oli elokuussa 2,92 %. Kotitalouksien talletuskantaa kasvattivat edelleen, kuten koko viimeisen vuoden ajan, enintään 2 vuoden määräaikaistalletukset, jotka kasvoivat 355 milj. euroa edelliskuisesta. Kotitalouksien enintään 2 vuoden määräaikaistalletusten kanta oli elokuussa 25 mrd. euroa, mikä on noin 9,7 mrd. euroa enemmän kuin vuosi sitten.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen
.

Lisätietoja antaa Kimmo Koskinen, p. 010 831 2546, sähköposti: kimmo.koskinen(at)bof.fi