Uudet nostetut asuntolainat 2005-2009

Lainat

Kotitaloudet nostivat syyskuussa 1,7 mrd. euron edestä uusia asuntolainoja, mikä on noin 200 milj. euroa enemmän kuin elokuussa ja noin 300 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Syyskuussa uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 2,09 %, kun se elokuussa oli 2,08 %. Syyskuussa nostetuista asuntolainoista 9 % sidottiin kiinteään viitekorkoon, kun elokuussa vastaava osuus oli 6 %. Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien asuntolainojen kanta kasvoi elokuusta 500 milj. euroa ja oli syyskuun lopussa 75,5 mrd. euroa. Kotitalouksien asuntolainakannan vuosikasvu pysyi syyskuussa samalla tasolla kuin elokuussa eli 6,8 prosentissa. Asuntolainakannan keskikorko nousi elokuusta 0,02 prosenttiyksikköä 1,98 prosenttiin.

Syyskuussa uusien yrityslainasopimusten keskikorko oli 1,94 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta kasvoi 200 milj. euroa eli 57,2 miljardiin euroon. Yrityslainakannan vuosikasvu kiihtyi 4,5 prosenttiin elokuun 1,8 prosentista. Yrityslainakannan keskikorko nousi elokuusta 0,02 prosenttiyksikköä 2,36 prosenttiin.

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta kasvoi 500 milj. euroa ja oli syyskuun lopussa 76,5 mrd. euroa. Kotitalouksien talletuskannan keskikorko pysyi syyskuussa elokuisella tasolla 0,84 prosentissa. Kotitaloudet tekivät syyskuussa uusia määräaikaistalletuksia 2,0 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko laski 1,58 prosenttiin.

Pitkäaikaissäästämissopimuksia oli syyskuun loppuun mennessä solmittu yhteensä 5 690 kpl ja niihin on sijoitettu varoja yhteensä 3,7 milj. euroa. Suosituimmat sijoituskohteet ovat olleet rahasto-osuudet, mutta myös suorat osakesijoitukset ovat kiinnostaneet pitkäaikaissäästäjiä.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen
.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Heinäkuu, milj. euroa Elokuu,  milj.
euroa


milj. euroa

Syyskuu
12 kk:n muutos1, %


Keskikorko, %

Lainat kotitalouksille2, kanta 101 631 102 144 102 728 5,7 2,38
    - niistä asuntolainat 74 600 74 987 75 513 6,8 1,98
Lainat yrityksille2, kanta 56 922 57 027 57 213 4,5 2,36
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 76 592 76 003 76 513 4,8 0,84
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 512 1 532 1 738 2,09

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Elina Salminen, puh. 010 831 2343, sähköposti: elina.salminen(at)bof.fi
Kimmo Koskinen, puh. 010 831 2546, sähköposti: kimmo.koskinen(at)bof.fi
Olli Alanko, puh. 010 831 2456, sähköposti: olli.alanko(at)bof.fi.