Uudet nostetut asuntolainat 2005-2009

Lainat

Kotitaloudet nostivat maaliskuussa 2011 uusia asuntolainoja 1,6 mrd. euron edestä, mikä on 0,3 mrd. euroa enemmän kuin helmikuussa ja 0,2 mrd. euroa enemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko nousi 0,14 prosenttiyksikköä eli 2,40 prosenttiin. Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien euromääräisten asuntolainojen kanta kasvoi helmikuusta 0,4 mrd. euroa ja oli maaliskuun lopussa 77,5 mrd. euroa. Kotitalouksien asuntolainakannan vuosikasvu hidastui maaliskuussa 6,8 prosenttiin helmikuun 6,9 prosentista. Asuntolainakannan keskikorko nousi helmikuusta 0,05 prosenttiyksikköä ja oli maaliskuussa 2,14 %.

Uusia yrityslainasopimuksia solmittiin maaliskuussa 6,4 mrd. euron edestä, mikä on 0,5 mrd. euroa enemmän kuin helmikuussa. Uusien sopimusten keskikorko oli 2,52 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta pysyi ennallaan 57,5 mrd. eurossa. Kannan vuosikasvu supistui kuitenkin 4,3 prosenttiin helmikuun 4,5 prosentista. Yrityslainakannan keskikorko nousi 0,04 prosenttiyksikköä ja oli 2,53 %.

 

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta kasvoi maaliskuussa 0,8 mrd. euroa. Se oli kuun lopussa 78,1 mrd. euroa, ja keskikorko 0,91 %. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko nousi 0,06 prosenttiyksikköä eli 1,97 prosenttiin.
 
Kotitaloudet solmivat tammi-maaliskuussa 2011 yhteensä 2 300 uutta pitkäaikaissäästämissopimusta. Kaiken kaikkiaan maaliskuun loppuun mennessä oli tehty 12 027 sopimusta. Säästövarojen arvo oli maaliskuun lopussa 14,6 milj. euroa.

 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Tammikuu, milj. euroa

 

Helmikuu,  milj.
euroa

milj. euroa
Maaliskuu
12 kk:n muutos1, %

Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 104 383 104 625 104 937 6,0 2,53
    - niistä asuntolainat 76 885 77 159 77 529 6,8 2,14
Lainat yrityksille2, kanta 57 112 57 482 57 476 4,3 2,53
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 77 447 77 360 78 149 5,1 0,91
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 204 1 375 1 637 2,40

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Kimmo Koskinen, puh. 010 831 2546, sähköposti: kimmo.koskinen(at)bof.fi
Olli Alanko, puh. 010 831 2456, sähköposti: olli.alanko(at)bof.fi
Hanna Häkkinen, puh. 010 831 2552, sähköposti: hanna.hakkinen(at)bof.fi 

Seuraava Lainat, talletukset ja korot -tiedote julkaistaan 31.5.2011 klo 13.00.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta