Nya utbetalda bostadslån 2005-2009

Utlåning

 Hushållen lyfte i mars 2011 nya bolån för 1,6 miljarder euro, vilket var 0,3 miljarder euro mer än i februari och 0,2 miljarder mer än i mars 2010. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bolån steg med 0,14 procentenheter till 2,40 %. Det utestående beloppet av bolån i euro från monetära finansinstitut till hushåll ökade med 0,4 miljarder euro från februari och uppgick vid slutet av mars till 77,5 miljarder euro. Årsökningstakten för bolån till hushåll sjönk till 6,8 % i mars från 6,9 % i februari. Genomsnittsräntan på utestående bolån ökade från februari med 0,05 procentenheter till 2,14 % i mars.

 
Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i mars för 6,4 miljarder euro, vilket var 0,5 miljarder euro mer än i februari. Genomsnittsräntan på nya avtal var 2,52 %. MFI-utlåningen i euro till icke-finansiella företag var oförändrad på 57,5 miljarder euro, men årsökningstakten sjönk till 4,3 % från 4,5 % i februari. Genomsnittsräntan för MFI-utlåningen steg med 0,04 procentenheter till 2,53 %.
 

Inlåning

Inlåningen från hushåll ökade i mars med 0,8 miljarder euro. Vid slutet av månaden uppgick inlåningen till 78,1 miljarder euro och genomsnittsräntan var 0,91 %. Genomsnittsräntan på ny inlåning med överenskommen löptid steg med 0,06 procentenheter till 1,97 %.

Hushållen ingick under januari–mars 2011 sammanlagt 2 300 nya långsiktiga sparavtal. Totalt hade 12 027 sparavtal tecknats före utgången av mars till ett sammanlagt värde av 14,6 miljoner euro.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Januari,
mn euro
Februari,
mn euro

mn euro
Mars,
12 mån förändring1, % 

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 104 383 104 625 104 937 6,0 2,53
    -varav bostadslån 76 885    77 159 77 529 6,8 2,14
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 57 112 57 482 57 476 4,3 2,53
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 77 447 77 360 78 149 5,1 0,91
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 204 1 375 1 637 2,40

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar: 
Hanna Häkkinen, telefon 010 831 2552, e-post hanna.hakkinen(at)bof.fi
Kimmo Koskinen, telefon 010 831 2546, e-post kimmo.koskinen(at)bof.fi
Olli Alanko, telefon 010 831 2456, e-post olli.alanko(at)bof.fi


Nästa uppdatering 31.5.2011 kl.13.00.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats