Uudet nostetut asuntolainat 2005-2009

Lainat

Kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2011 uusia asuntolainoja 2,0 mrd. euron arvosta. Asuntolainoja nostettiin yhtä paljon kuin toukokuussa ja 0,1 mrd. euroa enemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa. Toukokuun tilanteeseen verrattuna uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko pysyi lähes ennallaan ja oli 2,60 %. Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien euromääräisten asuntolainojen kanta kasvoi kuukaudentakaisesta 0,6 mrd. euroa ja oli kesäkuun lopussa 79,1 mrd. euroa. Kotitalouksien asuntolainakannan vuosikasvu pysyi edelleen lähes ennallaan: se supistui toukokuusta 0,3 prosenttiyksikköä eli 6,6 prosenttiin. Asuntolainakannan keskikorko nousi kuukauden aikana 0,07 prosenttiyksikköä ja oli kesäkuun lopussa 2,36 %. Pankkien omiin viitekorkoihin sidottujen uusien asuntolainojen suosion kasvu jatkui maltillisena kesäkuussa. Kesäkuussa nostetuista uusista asuntolainoista 11 % sidottiin primekorkoihin. Euriboreihin sidottujen uusien nostettujen asuntolainojen osuus oli 83 %.

Kesäkuussa solmittiin uusia yrityslainasopimuksia 8,0 mrd. euron arvosta, mikä on 0,9 mrd. euroa enemmän kuin toukokuussa. Uusien yrityslainasopimusten keskikorko nousi 2,78 prosenttiin toukokuun 2,64 prosentista. Yrityssektorille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta kasvoi kuukauden aikana 0,3 mrd. euroa ja oli kesäkuun lopussa 58,7 mrd. euroa. Yrityslainakannan vuosikasvu pysyi muuttumattomana 4,0 prosentissa, ja kannan keskikorko nousi 0,08 prosenttiyksikköä eli 2,78 prosenttiin.
 

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta kasvoi kesäkuussa 0,8 mrd. euroa. Sekä yön yli  talletusten että määräaikaistalletusten kanta kasvoi kuun aikana 0,4 mrd. euroa. Kuukauden lopussa talletuskanta oli 80,1 mrd. euroa ja keskikorko 0,97 %. Kotitaloudet solmivat kesäkuussa uusia määräaikaistalletussopimuksia 2,4 mrd. euron arvosta. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko nousi kesäkuussa kuukaudentakaisesta 0,08 prosenttiyksikköä eli 2,30 prosenttiin.

Suomalaiset kotitaloudet solmivat huhti-kesäkuussa 2011 yhteensä 2 129 uutta pitkäaikaissäästämissopimusta. Kaiken kaikkiaan sopimuksia oli tehty kesäkuun loppuun mennessä 14 123. Säästövarojen arvo oli kesäkuun lopussa 16,7 milj. euroa, mistä eniten (54 %) oli sijoitettu rahasto-osuuksiin.

 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Huhtikuu, milj. euroa

 

Toukokuu,  milj.
euroa

milj. euroa
Kesäkuu
12 kk:n muutos1, %

Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 105 421 106 058 106 731 5,7 2,74
    - niistä asuntolainat 77 976 78 495 79 102 6,6 2,36
Lainat yrityksille2, kanta 57 970 58 362 58 687 4,0 2,78
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 79 527 79 323 80 113 5,1 0,97
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 634 1 999 1 959 2,60

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Kimmo Koskinen, puh. 010 831 2546, sähköposti: kimmo.koskinen(at)bof.fi
Jussi Pajunen, puh. 010 831 2343, sähköposti: jussi.pajunen(at)bof.fi


Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.8.2011 klo 13.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta