Uudet nostetut asuntolainat

Suomessa uusia asuntolainoja nostettiin maaliskuussa 2013 vajaan 1,1 mrd. euron edestä, vuotta aiemmin lähes 1,6 mrd. euron edestä. Jo alkuvuodesta havaittua asuntolainojen nostojen vähenemistä joudutti korotetun varainsiirtoveron voimaantulo maaliskuussa. Myös asuntolainojen laskennallinen korkomarginaali leveni maaliskuussa 1,54 prosenttiin helmikuun 1,48 prosentista.

Myös pitkäaikaissäästäminen väheni alkuvuonna. Suomalaiset kotitaloudet solmivat vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä vain hieman yli 300 uutta pitkäaikaissäästämissopimusta, kun vastaavana aikana vanhoja sopimuksia lopettiin yli 900. Siihen, että pitkäaikaissäästämissopimuksia solmittin varsin vähän, vaikutti vuoden alusta voimaan tullut laki nostoiän korotuksesta 63 vuodesta 68 vuoteen. Heikosta kiinnostuksesta huolimatta pitkäaikaissäästämistileille sijoitettiin vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana 5,9 milj. euroa.
 

Lainat

Kotitaloudet nostivat maaliskuussa 2013 uusia asuntolainoja 1,1 mrd. euron edestä, mikä on 0,5 mrd. euroa vähemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli maaliskuussa 2,03 % ja oli sama myös helmikuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli maaliskuun lopussa 87 mrd. euroa ja kannan keskikorko 1,53 %. Asuntolainakannan vuosikasvu hidastui edelleen maaliskuussa ja oli 5,1 %. Kotitalouslainoista oli maaliskuun lopussa kulutusluottoja 13 mrd. euroa ja muita lainoja 15 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin maaliskuussa 2,0 mrd. euron edestä, mikä on 0,1 mrd. euroa enemmän kuin maaliskuussa 2012. Uusien yrityslainojen keskikorko nousi 0,82 prosenttiyksikköä helmikuusta maaliskuuhun ja oli 2,04 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli maaliskuun lopussa 64 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 16 mrd. euroa. Yrityslainakannan vuosikasvu hidastui helmikuusta hieman eli 0,4 prosenttiyksikköä ja oli maaliskuussa 3,7 %.

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta oli maaliskuun lopussa 82 mrd. euroa. Kannan keskikorko oli 0,61 %. Talletuskannasta yön yli   talletuksia oli 49 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 18 mrd. euroa. Uusia määräaikaistalletussopimuksia kotitaloudet solmivat maaliskuussa 1,1 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko nousi hieman eli helmikuun 1,12 prosentista 1,14 prosenttiin maaliskuussa. 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Tammikuu, milj. euroa Helmikuu,  milj.
euroa
Maaliskuu,
milj. euroa

Maaliskuu,
12 kk:n muutos1, %


Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 114 718 114 835 115 057 4,2 1,92
    - niistä asuntolainat 86 364 86 535 86 709

5,1

1,53
Lainat yrityksille2, kanta 63 370 63 973 64 010 3,7 1,90
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 859 81 701 82 274 0,3 0,61
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 108  1 282 1 090 2,03

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen (at)bof.fi,
Jaakko Suni, puh. 010 831 2454, sähköposti: jaakko.suni (at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.5.2013 klo 13.00.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja  grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta