Asuntolainoja on lyhennetty viime vuosina aiempaa enemmän niin määrällisesti kuin suhteessa asuntolainakantaan. Vuonna 2016 asuntolainoja lyhennettiin 15,6 mrd. euron arvosta, mikä on suhteessa asuntolainakantaan eniten neljän viime vuoden aikana. Vuonna 2017 lyhennysten määrät ovat edelleen kasvaneet, ja tammi-helmikuun aikana asuntolainoja lyhennettiin yli 2,5 mrd. euron arvosta. Vastaavana ajankohtana uusia asuntolainoja nostettiin saman verran, 2,5 mrd. euron edestä.

Matala korkotaso on mahdollistanut asuntolainojen aiempaa suuremmat lyhennykset. Asuntolainoja, joiden lyhennystapana on ollut kiinteä tasaerä, on lyhennetty nopeammin, kun pääoman osuus lyhennyksestä on ollut aiempaa suurempi. Arviolta noin 40 prosentissa suomalaisten kotitalouksien asuntolainoista lyhennystapana on kiinteä tasaerä.

Osittain lyhennysten määrän kasvun vuoksi asuntolainakanta supistui tammikuussa 2017 ensimmäisen kerran vuoden 2014 joulukuun jälkeen. Asuntolainakanta alkoi kuitenkin kasvaa uudelleen helmikuussa, ja kannan vuosikasvu oli 2,3 %.

Lainat

Kotitaloudet nostivat helmikuussa 2017 uusia asuntolainoja 1,3 mrd. euron edestä, mikä on lähes yhtä paljon kuin vuotta aiemmin helmikuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,14 % ja laskennallinen marginaali 1,11 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli helmikuun 2017 lopussa 94,1 mrd. euroa. Kotitalouslainoista oli helmikuun lopussa kulutusluottoja 14,6 mrd. euroa ja muita lainoja 16,4 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin helmikuussa 1,3 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi tammikuusta ja oli 2,27 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli helmikuun lopussa 76,6 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 26,1 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli helmikuun lopussa 84,4 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,17 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 61,5 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 8,4 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat helmikuussa 0,8 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli helmikuussa 0,40 %.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Joulukuu, milj. euroa Tammikuu, milj. euroa Helmikuu, milj. euroa Helmikuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 124 931 124 963 125 014 2,5 1,55
    -   niistä asuntolainat 94 056 93 998 94 075 2,2 1,06
Lainat yrityksille2, kanta  76 026 76 114 76 584 4,9 1,44
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 85 092 84 477 84 432 3,6 0,17
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 364 1 212 1 325   1,14

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, puh. 010 831 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 2.5.2017 klo 13.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta