Suomessa toimivien luottolaitosten yhteenlaskettu tase oli 622 mrd. euroa lokakuun 2018 lopussa. Tämä on 140 mrd. euroa enemmän kuin syyskuussa 2018. Taseen kasvu johtuu lokakuun 1. päivänä tapahtuneesta Nordean pääkonttorin siirrosta Ruotsista Suomeen. Tässä yhteydessä Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike lakkautettiin ja sen varat ja velat siirtyivät pääkonttorin siirtoa varten perustetun Nordea Bank Oyj:n taseeseen. Muutoksen myötä Nordea-konsernin Markets-toiminnot siirtyivät takaisin Suomeen. Markets-toiminnot siirtyivät Suomesta Ruotsiin tammikuussa 2017, jolloin luottolaitosten yhteenlaskettu tase pieneni huomattavasti. Markets-toimintoihin kuuluvat johdannais-, arvopaperi- ja repokauppa.

Luottolaitosten yhteenlasketun taseen kasvu lokakuussa johtui pääosin Nordean Markets-toimintojen siirrosta Suomeen, mutta myös pääkonttorin siirron yhteydessä siirretyt muut tase-erät kasvattivat tasetta. Luottolaitosten taseen velkapuolella liikkeeseen laskettujen velkapapereiden määrä kasvoi 46 mrd. euroa ja oma pääoma 28 mrd. euroa. Saamispuolella rahalaitosten väliset lainat kasvoivat 44 mrd. euroa ja luottolaitosten arvopaperiomistukset 28 mrd. euroa. Tilastoissa muihin velkoihin ja saamisiin kuuluvat johdannaiset kasvoivat 42 mrd. euroa lokakuussa 2018.

Aiheesta kerrotaan tarkemmin blogissa: Nordean kotipaikka siirtyi Suomeen - Pankkisektori kasvoi yhdeksi Euroopan suurimmista

Lainat

Kotitaloudet nostivat lokakuussa 2018 uusia asuntolainoja 1,7 mrd. euron edestä, mikä on 100 milj. enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 0,87 % ja laskennallinen marginaali 0,85 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli lokakuun 2018 lopussa 97,6 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 1,8 %. Asuntolainakannan kasvuvauhti oli viimeksi hitaampaa huhtikuussa 2015. Kotitalouslainoista oli lokakuun lopussa kulutusluottoja 15,9 mrd. euroa ja muita lainoja 17,2 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin lokakuussa 2,6 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski syyskuusta ja oli 1,95 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli lokakuun lopussa 84,7 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 31,2 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli lokakuun lopussa 86,9 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,12 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 73,7 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 5,5 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat lokakuussa 0,3 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli lokakuussa 0,28 %.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja  
  Elokuu, milj. euroa Syyskuu, milj. euroa Lokakuu, milj. euroa Lokakuu, 12 kk:n muutos¹, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 130 014 130 502 130 645 2,3 1,48
    - niistä asuntolainat 97 187 97 444 97 575 1,8 0,98
Lainat yrityksille2, kanta 83 316 84 015 84 669 6,8 1,37
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 90 765 91 547 90 875 5,1 0,12
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 546 1 497 1 749   0,87

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Meri Sintonen, puh. 09 183 2247, sähköposti: meri.sintonen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 4.1.2019 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.