Luottolaitosten myöntämien uusien vakuudettomien kulutusluottojen1 keskikorko nousi elokuusta ja  oli 6,2 % syyskuussa 2019. Vakuudettomien kulutusluottojen koroissa on suuria eroja luottolaitosten välillä. Syyskuussa 2019 luottolaitosten välinen korkoero2 oli ennätyksellisen leveä (5,3 prosenttiyksikköä). Kasvavan osan uusista vakuudettomista kulutusluotoista myöntävät luottolaitokset, jotka ovat erikoistuneet tarjoamaan korkeampikorkoisia vakuudettomia kulutusluottoja. Näiden toimijoiden myöntämien uusien vakuudettomien kulutusluottojen keskikorko oli yli 11 % syyskuussa 2019.

Syyskuussa 2019 uusia vakuudettomia kulutusluottoja3 nostettiin 274 milj. euron edestä, mikä on 40 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Tammi-syyskuussa 2019 vakuudettomia kulutusluottoja on nostettu 6 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2018.  Nostomäärien suurenemisen myötä vakuudettomien kulutusluottojen kannan (5,8 mrd. euroa) kasvu on kiihtynyt.

Kotitalouksien  kulutusluottokanta kokonaisuudessaan oli kesäkuun 2019 lopussa arviolta 22,6 mrd. euroa, mistä luottolaitosten myöntämien kulutusluottojen osuus oli noin 71 %, kun se vielä kaksi vuotta sitten oli 80 %. Muut kuin Suomessa toimivat luottolaitokset myöntävät yhä suuremman osan kulutusluotoista.

Lainat

Kotitaloudet nostivat syyskuussa 2019 uusia asuntolainoja 1,7 mrd. euron edestä, mikä on 200 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli syyskuun 2019 lopussa 99,6 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,3 %. Kotitalouslainoista oli syyskuun lopussa kulutusluottoja 16,4 mrd. euroa ja muita lainoja 17,6 mrd. euroa. Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin syyskuussa 1,6 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski elokuusta ja oli 2,36 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli syyskuun lopussa 89,6 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 34,2 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli syyskuun lopussa 94,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,11 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 81,3 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 4,8 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat syyskuussa 0,2 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli syyskuussa 0,27 %.

1 Pl. tili- ja korttiluotot
2Kattaa 90 % rahalaitoksista, jotka sijoittuvat 5:nnen ja 95:nnen prosenttipisteen väliin.
3Pl. tili- ja korttiluotot.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Heinäkuu, milj. euroa Elokuu, milj. euroa Syyskuu, milj. euroa Syyskuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 132 662 133 285 133 616 2,5 1,45
    - niistä asuntolainat 99 038 99 399 99 631 2,3 0,92
Lainat yrityksille2, kanta 88 286 88 891 89 591 6,9 1,35
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 97 390 98 370 98 561 7,7 0,11
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 681 1 653 1 714   0,72

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 2.12.2019 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.