Suomeen rekisteröityjen erikoissijoitusrahastojen (ns. non-UCITS-rahastojen) lukumäärä on vähentynyt 18:lla viimeisen vuoden aikana. Syyskuun 2013 lopussa erikoissijoitusrahastojen pääomat kattoivat 6,9 mrd. euroa eli 9,5 % kaikista Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomista. Vielä vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen lopussa erikoissijoitusrahastojen osuus oli noin 14 % kaikista rahastojen varoista. Erikoissijoitusrahastojen lukumäärän vähentymiseen on vaikuttanut rahoitusmarkkinoiden sääntelyn kiristyminen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin (ns. AIFM-direktiivi) myötä: merkittävimpänä syynä erikoissijoitusrahastojen pääoman vähenemiseen on useiden erikoissijoitusrahastojen tyyppimuutos UCITS-sääntelyn mukaisiksi sijoitusrahastoiksi.
 

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääoma ja erikoissijoitusrahastojen lukumääräChart_192021.png

Rahastopääoma

Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma oli syyskuussa 2013 historian suurin, lähes 73 mrd. euroa. Rahastopääoma kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 4,1 mrd. euroa, mistä 1,7 mrd. euroa selittyi positiivisilla nettomerkinnöillä ja 2,3 mrd. euroa positiivisella arvonnousulla.

Valtaosa 1,7 mrd. euron uudesta pääomasta tuli kotimaasta (1,2 mrd. euroa). Sijoitusrahastojen nettosijoitukset toisiin suomalaisiin sijoitusrahastoihin olivat merkittävät, 0,6 mrd. euroa. Aktiivisesti varoja kotimaisiin sijoitusrahastoihin sijoittavat myös suomalaiset vakuutuslaitokset ja työeläkeyhtiöt, nettomääräisesti yhteensä 0,5 mrd. euroa. Suomalaisten kotitalouksien nettosijoitukset jäivät puolestaan maltillisiksi, hieman alle 0,1 mrd. euroon. Uutta pääomaa sijoitusrahastoihin sijoittivat merkittävästi myös ruotsalaiset sijoittajat, nettomääräisesti 0,5 mrd. euroa. Ruotsalaiset sijoittajat ovat suomalaisten sijoittajien jälkeen suurin kotimaisia suomalaisia sijoitusrahastoja omistava taho.
 

Sijoitukset

Suomalaiset sijoitusrahastot sijoittivat vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä erityisesti yritysten liikkeeseen laskemiin arvopapereihin: osakkeisiin sijoitettiin lähes 0,8 mrd. euroa ja velkapapereihin noin 0,4 mrd. euroa. Yrityksiin kohdistuneet uudet sijoitukset painottuivat ranskalaisten, saksalaisten sekä yhdysvaltalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin arvopapereihin.

Sijoitusrahastot olivat aktiivisia myös valtioiden velkapaperimarkkinoilla. Valtioiden liikkeeseen laskemiin velkapapereihin sijoitettiin nettomääräisesti 0,4 mrd. euroa. Sijoitukset kohdistuivat erityisesti Saksan ja Belgian valtion liikkeeseen laskemiin velkapapereihin. Samanaikaisesti rahastot vetivät varoja pois Ranskan, Italian ja Ruotsin valtion liikkeeseen laskemista velkapapereista. Lisäksi sijoitusrahastot sijoittivat pääomaa talletuspankkien liikkeeseen laskemiin arvopapereihin 0,6 mrd. euroa.

 

Keskeisiä Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja koskevia ennakkotilastotietoja

Lisätietoja antavat
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Jori Oksanen, puh. 010 831 2552, sähköposti: jori.oksanen(at)bof.fi.
 
Seuraava sijoitusrahastotilastotiedote julkaistaan 31.1.2014 klo 13.