Suomalaisten kotitalouksien sijoitukset Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin ovat nettomääräisesti tarkastellen olleet positiiviset jokaisena kuukautena viimeisen 12 kuukauden ajan. Erityisesti kotitalouksien luottamus sijoitusrahastoihin on vahvistunut vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla ja uutta pääomaa on virrannut kotitalouksilta rahastoihin nettomääräisesti yli 0,8 mrd. euroa. Vastaava luku vuoden 2012 ensimmäiseltä puoliskolta oli alle 0,1 mrd. euroa.
 

Rahastopääoma

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma on kasvanut vahvasti alkuvuoden aikana. Reilun 2,0 mrd. euron rahastopääoman kasvusta valtaosa (1,8 mrd. euroa) selittyy positiivisilla nettomerkinnöillä. Toukokuussa yhteenlaskettu rahastopääoma oli sijoitusrahastojen historian suurin, lähes 71 mrd. euroa.

Suomalaisten kotitalouksien nettosijoitukset Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihinChart_192021.png

Kotitalouksien ohella aktiivisimmin varoja suomalaisiin sijoitusrahastoihin ovat alkuvuonna sijoittaneet kotimaiset vakuutuslaitokset (0,6 mrd. euroa) ja kotimaiset yritykset (0,4 mrd. euroa). Ruotsalaisten sijoittajien nettosijoitukset olivat puolestaan 0,9 mrd. euroa negatiiviset. Ruotsalaiset sijoittajat ovat suomalaisten sijoittajien jälkeen suurin suomalaisia sijoitusrahastoja omistava taho. Ruotsalaisten sijoittajien nettosijoitusten kehittymistä selittää osaltaan se, että kotimaisten rahastoyhtiöiden hallinnoimia varoja on siirtynyt ulkomaille. Toisaalta kehitystä on lieventänyt useiden ruotsalaisten sijoitusrahastojen fuusioituminen suomalaisiin sijoitusrahastoihin.
 

Sijoitukset

Merkittävä osa suomalaisten sijoitusrahastojen varoista on sijoitettu euroalueen ulkopuolelle (44 %). Ruotsiin kohdistuneet sijoitukset kattavat kaikista sijoituksista 14 %. Sijoitusrahastojen kautta kotimaisten sijoittajien varallisuus kansainvälistyy, sillä ainoastaan 29 % sijoitetetusta varallisuudesta jää kotimaahan.

Sijoitusrahastot tekivät vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla velkapaperisijoituksia erityisesti euroalueelle: Saksan, Italian, Ranskan ja Espanjan valtion liikkeeseen laskemiin velkapapereihin sijoitettiin nettomääräisesti 1,4 mrd. euroa. Osakesijoitukset puolestaan kohdistuivat pääasiassa euroalueen ulkopuolelle. Erityisesti Japanin ja Yhdysvaltain yritysten osakkeisiin sijoitettiin nettomääräisesti noin 1,0 mrd. euroa. Sijoitukset kotimaisten yritysten velkapapereihin olivat kesäkuun lopussa suuremmat kuin koskaan aiemmin, 3,4 mrd. euroa. Alkuvuonna kotimaisten yritysten velkapapereihin sijoitettiin nettomääräisesti peräti 0,6 mrd. euroa.
 

Keskeisiä Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja koskevia ennakkotilastotietoja

Lisätietoja antavat
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Jori Oksanen, puh. 010 831 2552, sähköposti: jori.oksanen(at)bof.fi.
 
Seuraava sijoitusrahastotilastotiedote julkaistaan 31.10.2013 klo 13.