Suomalaiset kotitaloudet tekivät rahastosijoituksia Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin vuoden 2014 toisen neljänneksen aikana nettomääräisesti 0,4 mrd. euroa. Sijoitukset piristyivät vuoden ensimmäisestä neljänneksestä, jolloin kotitalouksilta virtasi uutta pääomaa rahastoihin 0,1 mrd. euroa. Vuosineljännesten välillä havaitaan eroja myös, kun kotitalouksien rahastosijoituksia tarkastellaan rahastotyypeittäin. Siinä missä kotitalouksien nettosijoitukset osakerahastoihin olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä negatiiviset, muuttuivat ne vuoden toisella neljänneksellä positiivisiksi. Vähäriskisimpinä pidetyistä rahamarkkinarahastoista kotitaloudet ovat puolestaan realisoineet sijoituksiaan koko alkuvuoden. Talletuskorkojen edelleen laskiessa kotitaloudet ovat hakeneet suurempiriskisistä rahastosijoituksista arvonsäilyttäjää ja lisätuottoa varallisuudelleen.

 

Toukokuussa rahastopääomassa ennätyskasvu

Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma jatkoi kasvuaan ja oli ennätyslukemissa 82,6 mrd. euroa vuoden toisen neljänneksen lopussa. Rahastopääoma kasvoi toisen neljänneksen aikana 5,2 mrd. euroa. Kasvusta reilu puolet (2,8 mrd. euroa) ajoittui toukokuuhun. Rahastopääoma ei ole kuukausitasolla aiemmin kasvanut yhtä voimakkaasti. Toisen neljänneksen kasvusta 2,9 mrd. euroa selittyi sijoitusrahastoihin virranneella uudella pääomalla. Loppuosa kasvusta (2,3 mrd. euroa) oli sijoitusten positiivisen arvonnousun ansiota.

Kotitalouksien ohella suomalaiset vakuutuslaitokset sijoittivat aktiivisesti varoja Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin. Nettomääräisesti näitä vakuutuslaitosten sijoituksia oli 0,8 mrd. euroa vuoden 2014 toisen neljänneksen aikana. Merkittävä osa vakuutusyhtiöiden rahasto-omistuksista liittyy sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin, joiden kautta rahasto-omistukset ovat itse asiassa kotitalouksien ja muiden vakuutuksenottajien varoja. Uutta pääomaa sijoitusrahastoihin sijoittivat merkittävästi myös ruotsalaiset sijoittajat, joiden sijoitusten osuus oli nettomääräisesti 0,9 mrd. euroa.

Arvopaperisijoitukset Yhdysvaltoihin ja Ruotsiin lisääntyivät

Suomalaiset sijoitusrahastot tekivät vuoden toisella neljänneksellä osakesijoituksia erityisesti Yhdysvaltojen ja Ruotsin osakemarkkinoille, nettomääräisesti yhteensä 0,8 mrd. euroa. Velkapaperisijoitukset sen sijaan kohdistuivat pääasiassa Eurooppaan: Italian, Ruotsin ja Belgian valtioiden liikkeeseen laskemiin velkapapereihin sijoitettiin nettomääräisesti yhteensä 0,2 mrd. euroa. Suomalaiset rahastot realisoivat arvopaperisijoituksiaan erityisesti Saksan ja Ranskan valtion liikkeeseen laskemista velkapapereista sekä kotimaisten ja tanskalaisten yritysten liikkeeseen laskemista velkapapereista.

Keskeisiä Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja koskevia ennakkotilastotietoja

Lisätietoja antaa
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Seuraava sijoitusrahastotilastotiedote julkaistaan 31.10.2014 klo 13.00.

Neljännesvuosittainen sijoitusrahastotiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta.