Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen osakesijoituksien kolme suurinta kohdeyritystä olivat Nokia, Kone ja Sampo. Rahastojen sijoitukset näiden osakkeisiin olivat syyskuun 2014 lopussa tasearvoltaan yhteensä noin 1,2 mrd. euroa. Suomalaisista sijoitusrahastoista Nokian osakkeita omisti tuolloin yhteensä 52 rahastoa, Koneen osakkeita 57 rahastoa ja Sammon osakkeita 53 rahastoa. Yhteensä Suomeen rekisteröidyillä sijoitusrahastoilla oli sijoituksia 113 suomalaisen yrityksen noteerattuihin osakkeisiin.

Lähes viidennes sijoitusrahastojen osakeomistuksista oli suomalaisia. Yhteensä Suomeen rekisteröidyillä sijoitusrahastoilla oli syyskuun lopussa noteerattuja osakesijoituksia noin 29,1 mrd. euroa eli noin 33 % rahastojen kaikista saamisista. Sijoitusrahastot omistivat noin 4 500:n eri yhteisön noteerattuja osakkeita 94 maassa.

 

 

Rahastopääoma jatkoi kasvuaan vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä

Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma oli vuoden 2014 kolmannen neljänneksen lopussa 84,2 mrd. euroa eli 1,6 mrd. euroa suurempi kuin toisen neljänneksen lopussa. Rahastopääoman kasvu jatkui hitaammin kuin alkuvuonna. Kasvun tasaantumista selitti pitkälti syyskuuhun ajoittunut rahastofuusiojärjestely, jossa kotimaisen rahastoyhtiön hallinnoimia varoja siirrettiin Ruotsiin. Kasvusta vajaa kolmannes selittyi sijoitusrahastoihin virranneella uudella pääomalla. Loppuosa kasvusta oli sijoitusten positiivisen arvonnousun ansiota.

Sijoittajasektoreista eniten varoja Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoittivat vuoden kolmannella neljänneksellä suomalaiset vakuutuslaitokset. Nettomääräisesti nämä laitokset sijoittivat rahastoihin noin 0,9 mrd. euroa. Suomalaiset kotitaloudet tekivät suoria rahastosijoituksia nettomääräisesti 0,3 mrd. euron arvosta. Sijoitukset ulkomailta jäivät neljänneksellä puolestaan nettomääräisesti negatiivisiksi (–1,2 mrd. euroa).

 

Arvopaperisijoitukset Yhdysvaltoihin ja Saksaan lisääntyivät

Suomalaiset sijoitusrahastot tekivät vuoden kolmannella neljänneksellä velkapaperisijoituksia pääasiassa Yhdysvaltoihin ja Saksaan: Yhdysvaltojen liikepankkien velkapapereihin sijoitettiin nettomäärisesti 0,1 mrd. euroa ja Saksan valtion liikkeeseen laskemiin velkapapereihin 0,2 mrd. euroa. Uudet osakesijoitukset sen sijaan kohdistuivat pääasiassa Yhdysvaltoihin (nettomäärisesti 0,2 mrd. euroa). Ruotsiin kohdistuneet arvopaperisijoitukset olivat vuoden kolmannella neljänneksellä nettomääräisesti negatiiviset, mikä johtui pääasiassa edellä mainitusta fuusiojärjestelystä.

Keskeisiä Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja koskevia ennakkotilastotietoja

Lisätietoja antavat:
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi
Jyrki Lehtinen, puh. 010 831 2376, sähköposti: jyrki.lehtinen(at)bof.fi

Seuraava sijoitusrahastotilastotiedote julkaistaan 30.1.2015 klo 13.00.

Neljännesvuosittainen sijoitusrahastotiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta.