Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin tehdyt nettosijoitukset ovat vuonna 2017 olleet positiivisia lähes kaikkina kuukausina. Rahastopääoman arvo on kasvanut tammikuusta syyskuuhun noin 10 mrd. euroa. Rahastot ovat kasvaneet vuoden alusta uusien sijoitusten myötä runsaat 6 mrd. euroa ja hinta- ja valuuttakurssimuutosten myötä vajaat 4 mrd. euroa.

Alkuvuodesta poiketen syyskuussa 2017 rahastoista sen sijaan kotiutettiin sijoituksia 0,4 mrd. euroa enemmän kuin niihin sijoitettiin lisää. Vielä heinä- ja elokuussa rahastoihin tehdyt nettosijoitukset olivat selvästi positiivisia, yhteensä 1,7 mrd. euroa.

Eniten varoja syyskuussa kotiutettiin pitkän koron rahastoista, nettomääräisesti 372 milj. euroa, ja rahamakkinarahastoista, 138 milj. euroa. Sijoituksiaan näistä rahastoista lunastivat ennen kaikkea rahoitus- ja vakuutuslaitokset, yritykset ja julkisyhteisöt. Lunastukset kohdistuivat erityisesti euroalueen julkisyhteisöjen ja yritysten velkapapereihin sijoittaneisiin rahastoihin.

Osakerahastojen suosio jatkui voimakkaana vielä heinäkuussa, jolloin näihin rahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 0,9 mrd. euroa. Elokuussa uusia osakerahastosijoituksia tehtiin nettomääräisesti kuitenkin enää 74 milj. euroa, ja syyskuussa nettosijoitukset olivat 41 milj. euroa negatiivisia. Kotitaloudet lisäsivät neljänneksen aikana sijoituksiaan osakerahastoissa ja yritykset puolestaan vähensivät niitä.

Muista rahastotyypeistä eniten uusia sijoituksia keräsivät neljänneksen aikana yhdistelmärahastot, nettomääräisesti 0,3 mrd. euroa, ja kiinteistörahastot, 0,2 mrd. euroa.

Rahastosijoitusten supistumisesta huolimatta rahastopääomakanta kokonaisuudessaan jatkoi selvää kasvuaan myös syyskuussa. Kehityksen taustalla olivat ennen kaikkea osakerahastojen 1,1 mrd. euron positiiviset arvostusmuutokset. Syyskuun lopussa rahastopääomakannan arvo oli 118 mrd. euroa.

Keskeisiä Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja koskevia ennakkotilastotietoja

Lisätietoja antavat
Anne Turkkila, puh. 09 183 2175, sähköposti: anne.turkkila(a)bof.fi,
Topias Leino, puh. 09 183 2315, sähköposti: topias.leino(a)bof.fi.

Seuraava sijoitusrahastotiedote julkaistaan 1.2.2018 klo 13.

Neljännesvuosittainen sijoitusrahastotiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta.