Finanssimarkkinasääntelyä on paljon, mutta onko sääntely oikeasti tehokasta ja toimivaa? Esityksessä käydään läpi niitä (näkymättömiä) taustavoimia jotka muokkaavat finanssimarkkinasääntelyä. Onko niin, että finanssimarkkinasääntelyn tehokkuus ja toimivuus määräytyvät näiden ennakkoasetelmien perusteella, vai onnistutaanko sääntelyllä puuttumaan asioihin oikealla tavalla?

KTT Peik Granlund työskentelee analyytikkona Finanssivalvonnan taloudellisen analyysin toimistossa ja tätä ennen Euroopan järjestelmäriskikomitean sihteeristössä Frankfurtissa. Hän toimii myös Aalto-yliopiston yritysjuridiikan dosenttina.

Peik Granlund