Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen osallistuu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin yhteiseen vuosikokoukseen, joka järjestetään Tokiossa 12.–13.10.2012. Pääjohtaja Liikanen edustaa Suomea valuuttarahaston hallintoneuvostossa.
 
Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään myös kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean ja kehityskomitean kokoukset.
 
Suomen Pankista valuuttarahaston kokouksiin osallistuvat myös johtokunnan varapuheenjohtaja
Pentti Hakkarainen, rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikkö Tuomas Saarenheimo, kansainvälisen yksikön päällikkö Olli-Pekka Lehmussaari ja ekonomisti Minna Nikitin.
 
Lisätietoja antaa osastopäällikkö Mika Pösö, puh. 010 831 2700.