Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen deltar i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma årsmöte i Tokyo den 12–13 oktober 2012. Chefdirektör Liikanen företräder Finland i valutafondens styrelse.
 
I samband med årsmötet hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i utvecklingskommittén.
 
Från Finlands Bank deltar också direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen, chefen för avdelningen för penningpolitik och forskning Tuomas Saarenheimo, chefen för internationella enheten Olli-Pekka Lehmussaari och ekonom Minna Nikitin.
 
Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Mika Pösö, telefon 010 831 27 00.