Suomessa liikkeessä olevasta setelistöstä löydettiin vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon aikana 226 euroseteliväärennöstä. Väärennösten määrä oli keskimääräistä pienempi tarkasteltaessa puolivuotistilastoja kolmen vuoden ajalta.
​Ajanjakso 1/globalassets/2010​ ​2/globalassets/2010 ​1/globalassets/2011 ​2/globalassets/2011 ​1/globalassets/2012 ​2/globalassets/2012 ​1/globalassets/2013
​Väärennösten määrä 478​ 574​ ​406​ 421​ 248 372​ 226
 
Alkuvuonna 2013 Suomesta löydettiin eriarvoisista seteleistä eniten 50 euron väärennöksiä, joita oli yhteensä 100 kpl. Seuraavaksi eniten oli 20 euron väärennöksiä (57 kpl) ja 100 euron väärennöksiä (36 kpl).
 
Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joilla setelin aitous voidaan tarkastaa käyttämällä eurojärjestelmän julkaisuista tuttuja yksinkertaisia testejä: tunnustelemalla setelin painatusta, katsomalla seteliä ja kalliste-lemalla sitä. Jos on epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä kannattaa verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito. Ohjeita ja oppaita setelin aitouden tarkastamiseen löytyy Suomen Pankin verkkosivuilta (www.suomenpankki.fi).