Under första halvåret 2013 påträffades 226 falska eurosedlar i Finland. Antalet förfalskningar var lägre än genomsnittet enligt en analys av halvårsstatistik under en treårsperiod. 
 
​Period 1/2010​ ​2/2010 ​1/2011 ​2/2011 ​1/2012 ​2/2012 ​1/2013
Antal förfalskningar 478​ 574​ 406​ 421 248​ 372​ 226​
 
Den vanligaste förfalskade valören bland de beslagtagna eurosedlarna i Finland under första halvåret 2013 var 50 euro (100 st.) följd av 20 euro (57 st.) och 100 euro (36 st.).
 
Eurosedlarna har många säkerhetsdetaljer som gör att man till exempel med de enkla test som beskrivs i Eurosystemets publikationer lätt kan kontrollera att en sedel är äkta: genom att känna på sedeltrycket, titta på sedeln och luta på den. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Guider och anvisningar för äkthetskontroll finns på Finlands Banks webbplats (www.finlandsbank.fi).

Europeiska centralbanken (ECB) har gett ut ett pressmeddelande (http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130719.sv.html) om antalet falska eurosedlar som påträffats i världen.

Närmare upplysningar om läget i Finland lämnas av

Kari Takala, ledande rådgivare, Finlands Bank, telefon 010 831 2554
Paavo Perttu, chef för penningteknik, Finlands Bank, telefon 010 831 3434

Marja-Leena Mönttinen, teknisk undersökare, Centralkriminalpolisen, telefon 071 878 64 37