Suomen Pankin johtokunta on päättänyt laajentaa tilastotiedonkeruuta rahoitussektorilta. Jatkossa Suomen Pankki kerää tilastoja muun muassa luottolaitosten ulkopuolisen rahoituksen välityksestä. Laajennetun tilastotiedonkeruun piiriin tulevat esimerkiksi luottolaitosten rahoitusyhtiöt ja kulutusluottoja tarjoavat yhtiöt.

Uuden tilastotiedon keräys vastaa kansainvälisiin ja kansallisiin tilastovaatimuksiin sekä syventää rahoitusmarkkinoiden vakauden ja rahapolitiikan analyysiä. Tilastointi parantaa kuvaa kotitalouksien ja yritysten velkaantumisesta ja laajentaa näkemystä rahoituskanavien muutoksista.

Suomen Pankki on yhteydessä asianomaisiin tahoihin raportoinnin osalta syksyn 2019 aikana.

Projektin etenemisestä tiedotetaan myöhemmin Suomen Pankin verkkosivuilla.

Lisätietoja antaa Elisabeth Flittner, puh. 09 183 2322, sähköposti: elisabeth.flittner(at)bof.fi.