Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT ennustaa Venäjän BKT:n kääntyvän tänä vuonna 1,5 prosentin kasvuun aiempaa korkeamman öljyn hinnan tukemana. Kasvua vetää kotimainen yksityinen kysyntä, ja samalla myös tuonti elpyy syvästä pudotuksestaan. Venäjän kasvun odotetaan jatkuvan hitaana lähivuodet, koska talous toimii jo kapasiteettinsa rajoilla eikä tarvittavia rakenteellisia uudistuksia ole näköpiirissä. Lyhyellä aikavälillä talouskehityksen keskeinen riski on öljyn hinta, jonka vaihtelut voivat hidastaa tai kiihdyttää kasvua ennustetusta.

Kiinan talouskasvun odotetaan jatkavan hidastumistaan. Tänä vuonna BKT:n kasvun ennustetaan olevan noin 6 %, minkä jälkeen se painuu 5 prosentin paikkeille vuosina 2018–2019. Kasvun hidastumisesta huolimatta ennusteen peruskuva on myönteinen, sillä kasvu jatkuu nopeana ja hidastumisen odotetaan tapahtuvan hallitusti. Tämä edellyttää kuitenkin velkakehityksen saamista kuriin ja nykyistä määrätietoisempaa reformipolitiikkaa.

Ennusteet löytyvät osoitteesta: www.bofit.fi/fi/seuranta/ennusteet

Lisätietoja:

vanhempi ekonomisti Heli Simola, puh. 010 831 2263 / heli.simola(at)bof.fi (Venäjä)
neuvonantaja Jouko Rautava, puh. 010 831 2280 / jouko.rautava(at)bof.fi (Kiina)
tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, puh. 010 831 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina).