Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT ennustaa Venäjän BKT:n kasvavan tänä ja seuraavina vuosina 1,5 prosentin vuosivauhtia öljyn hinnan pysyessä nykytasonsa tuntumassa. Kasvua vetää kotimainen yksityinen kysyntä, joka tukee myös tuonnin reipasta elpymistä. Ennustettua nopeammalle kestävälle kasvulle ei lähivuosina ole edellytyksiä, koska talous toimii jo kapasiteettinsa rajoilla eikä tarvittavia rakenteellisia uudistuksia ole näköpiirissä.

Kiinan talouskasvun odotetaan jatkavan hidastumista tulevina vuosina. Kuluvan vuonna BKT:n kasvu yltää 6,5 prosenttiin ja kasvun odotetaan olevan 6 % vuonna 2018 ja 5 % vuonna 2019. Kasvun hidastuminen on ennen kaikkea talouden rakenteiden muutosta heijasteleva luonnollinen kehityskulku ja edellyttää siirtymistä nykyisestä velkavetoisesta talouspolitiikasta kestävämpään politiikkaan. Pitkään jatkuneen nopean velkaantumisen myötä huolet rahoitusmarkkinoiden tilasta ovat lisääntyneet.

Ennusteet löytyvät osoitteesta www.bofit.fi/fi/seuranta/ennusteet

Lisätietoja:

vanhempi ekonomisti Heli Simola, puh. 09 183 2263 / heli.simola(at)bof.fi (Venäjä)
vanhempi ekonomisti Juuso Kaaresvirta, puh. 09 183 2107 / juuso.kaaresvirta(at)bof.fi (Kiina)
tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen, puh. 09 183 2272 / iikka.korhonen(at)bof.fi (Venäjä ja Kiina).