Kiinan talouskasvu on hidastunut jo tovin ja jatkaa hidastumistaan, kuten Suomen Pankki on jonkin aikaa ennustanut. Kasvun hidastuminen alkoi jo ennen kauppasodan alkua ja johtuu pääosin Kiinan talouden rakenteellisista tekijöistä. Tällä hetkellä kauppasota ja etenkin siihen liittyvä epävarmuus hidastavat kuitenkin kasvua entisestään.

Kiinan on vaikea enää merkittävästi elvyttää kotimaista kysyntää talouspolitiikalla mm. erittäin korkealle nousseen velkatason takia. Monien pankkien taseissa on todennäköisesti eriä, joita ei voida maksaa kokonaan takaisin. Lisäksi pääoman allokaatio on vääristynyt. Valtion omistamat yritykset saavat selvästi helpommin lainoja kuin yksityiset, todennäköisesti tuottavammat ja innovatiivisemmat yritykset.

Jo nyt Kiinan työikäinen väestö supistuu. Jos talouskasvua ei voida merkittävästi tukea myöskään uusilla investoinneilla, jäljelle jää vain tuottavuuden kasvattaminen. Tähän Kiina pyrkii etenkin sijoittamalla tutkimukseen ja tuotekehitykseen, mikä on tietenkin hyvä asia. Tällä hetkellä esimerkiksi kilpailua edistäviä taloudellisia uudistuksia ei kuitenkaan tapahdu. Tuottavuuden nosto olisi selvästi helpompaa tilanteessa, joissa monilla talouden aloilla on aitoa kilpailua – myös ulkomaisten yritysten kanssa.

Kiinan talouskasvun hidastuminen sekä kauppasota näkyvät tällä hetkellä koko maailmantaloudessa sekä monien maiden viennissä Kiinaan. Suomen kohdalla esimerkiksi kauppasodan suorat vaikutukset ovat kuitenkin varsin pieniä. Jos kauppasodan epävarmuus pitenee ja alkaa näkyä merkittävästi rahoitusmarkkinoilla, negatiiviset vaikutukset voivat kasvaa myös Suomessa ja koko Euroopan unionissa.

Kiina-tietoiskussa näitä teemoja käsitellään yhteensä kahden ja puolen tunnin ajan. Tapahtumaa voi myös seurata suorana tai Suomen Pankin YouTube-tilillä myöhemmin tallenteena.