Suomen Pankin järjestämä kansainvälinen konferenssin tekoälyn ja massadatan käytöstä rahoitusmarkkinoilla pidettiin Finlandia-talolla 2.-3. joulukuuta.

Rahoitusmarkkinoiden toiminta perustuu yhä enemmän datalle ja teknologialle. Konferenssin puheenvuoroissa ja keskusteluissa nousivat erityisesti esiin uuden toimintaympäristön suomat mahdollisuudet sekä sen rahoitusvakaudelle aiheuttamat mahdolliset uhat ja haavoittuvuudet.

Keskusteluissa korostuivat seuraavat asiat

  • Uudet teknologiat ja toimijat muokkaavat finanssisektorin rakennetta, mikä voi luoda uudentyyppisiä haavoittuvuuksia rahoitusvakaudelle. Laadukkaasti toteutettuna nämä teknologiat voivat tehostaa rahoituksen välittymistä ja lisätä luottamusta rahoitusmarkkinoiden toimintaan.
  • Olemme vasta raapaisseet pintaa sen suhteen mitä näillä teknologioilla voidaan tehdä. Uudet datalähteet ja entistä edistyneemmät analytiikan sovellukset voivat tuoda markkinoille vielä monia innovaatioita ja laajentaa kykyämme ymmärtää rahoitusmarkkinoiden toimintaa.
  • Kaikkien eri vaikutuskanavien ymmärtäminen on tärkeää, sillä mm. näiden uusien teknologioiden käyttöön liittyvät eettiset kysymykset ovat vielä pitkälti avoimia. Tämä korostaa yhteistyön ja dialogin tärkeyttä eri toimijoiden kesken.

Konferenssin aikana lavalle nousivat Amazon, Bloomberg, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA, Euroopan järjestelmäriskikomitea ESRB, Euroopan komissio, Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostat, FutureFlow, Kansainvälinen selvityspankki BIS, Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, Microsoft, Ruotsin keskuspankki, Saidot, Systemic Risk Centre ja World Economic Forum WEF. Konferenssin avasi Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

Verkkotallenteet

Esitykset

Sosiaalisessa mediassa on myös käyty vilkasta keskustelua konferenssin teemoista. Nämä löytyvät aihetunnisteilla #datadrivenstability #financialstability.

Lue lisää aiheesta

Lisätietoja

Tietoasiantuntija-ekonomisti Lauri Jantunen, puh. +358 41 547 2733, lauri.jantunen(at)bof.fi