Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on saanut päätökseen vuosittaisen arvionsa Suomen talouden tilasta ja näkymistä. Arvio perustuu keskusteluihin, joita Suomessa syksyllä 2022 vieraillut valuuttarahaston asiantuntijaryhmä kävi viranomaisten, tutkimuslaitosten, yksityisten rahoituslaitosten, työmarkkinaosapuolten ja muiden tahojen kanssa. Lisäksi IMF on laatinut arvion Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudesta rahoitussektorin arviointiohjelman mukaan (Financial Sector Assessment Program, FSAP). Valuuttarahaston johtokunta keskusteli arvioiden loppuraporteista 18. tammikuuta 2023. Raportti on saatavilla valuuttarahaston nettisivulla www.imf.org.

IMF:n maa-arvio (PDF)
Finland: Financial System Stability Assessment

Lisätietoja antaa vanhempi ekonomisti Anni Norring, puh. 09 183 2120 tai anni.norring@bof.fi, ja neuvonantaja Tuulia Asplund, puh. 09 183 2324 tai tuulia.asplund@bof.fi.