Internationella valutafonden (IMF) har slutfört sin årliga utvärdering av Finlands ekonomi och de ekonomiska utsikterna för Finland. Utvärderingen bygger på diskussioner som den delegation från IMF som besökte Finland på hösten 2022 förde med myndigheter, forskningsinstitut, privata finansinstitut, arbetsmarknadsparter och andra instanser. Dessutom har IMF tagit fram en utvärdering av den finansiella stabiliteten inom ramen för programmet för utvärdering av den finansiella sektorn (Financial Sector Assessment Programme, FSAP). Valutafondens direktion behandlade de slutliga utvärderingsrapporterna den 18 januari 2023. Rapporterna finns tillgängliga på valutafondens webbplats www.imf.org.

IMF:s landrapport (PDF)
Finland: Financial System Stability Assessment

Närmare upplysningar lämnas av

Senior ekonom Anni Norring, telefon 09 183 2120, anni.norring@bof.fi, och rådgivare Tuulia Asplund, telefon 09 183 2324, tuulia.asplund@bof.fi.