Rasmus Rannikko 14.8.2019

Maailmantalouden, kansainvälisen politiikan ja rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta kulunutta kesää voisi kuvailla tapahtumarikkaaksi. Kauppajännitteet Yhdysvaltain ja Kiinan välillä ovat edelleen pinnalla, sillä kesäkuun G20-huippukokouksen yhteydessä uudelleen käynnistetyt kauppaneuvottelut ovat jälleen vaakalaudalla Trumpin asetettua kiinalaistuonnille uusia syyskuussa voimaan astuvia tullimaksuja. Britannian uudeksi pääministeriksi heinäkuun lopulla valittu Boris Johnson on toistuvasti kertonut olevansa valmis Britannian EU-eroon lokakuun loppuun mennessä, mikä on ylläpitänyt sopimuksettoman Brexitin mahdollisuutta.

Epävarmuustekijöiden varjostaessa maailmantalouden näkymiä useat keskuspankit ovat viime kuukausina keventäneet rahapolitiikkaansa. Esimerkiksi Australian, Brasilian, Etelä-Afrikan, Indonesian, Etelä-Korean, Turkin, Venäjän ja Yhdysvaltain keskuspankit ovat kaikki laskeneet ohjauskorkojaan kuluvan kesän aikana. Euroopan keskuspankki ei ole laskenut ohjauskorkojaan sitten vuoden 2016, mutta palautti koronlaskujen mahdollisuuden takaisin viestintäänsä heinäkuun kokouksessaan.

Talouden ja politiikan tapahtumien ohella myös rahoitusmarkkinoilla on nähty mielenkiintoista liikehdintää. Esimerkiksi Yhdysvalloissa osakemarkkinaindeksit ovat liikkuneet ennätyskorkeissa lukemissa ja euroalueella valtionlainojen korot ovat olleet voimakkaassa laskupaineessa. Iso-Britannian punnan kurssi dollariin ja euroon nähden on heikentynyt markkinoiden jännittäessä Brexitin seurauksia, joiden reaalitaloudelliset vaikutukset voisivat potentiaalisesti näkyä jopa kotikylälläni Mouhijärvellä asti.

Markkina-analyytikon tehtävänä on seurata makrotaloutta ja rahoitusmarkkinoita ja tuottaa siitä analyysiä Suomen Pankin asiantuntijoille ja johtokunnalle sekä päivätasolla että pidemmällä aikavälillä. Analyysityön tarkoituksena on tiivistää edellä kuvatun kaltaiset maailmantalouden ja -politiikan tapahtumat niitä seuraavan markkinaliikehdinnän selittäväksi tarinaksi. Toisinaan tarinan pääroolissa on tullipolitiikkaan tai rahapolitiikkaan kantaaottavat valtionpäämiesten twiitit, joiden painoarvoa tulevalle kehitykselle markkinat punnitsevat. Toisinaan tarina saa uusia juonikäänteitä tuleviin rahapolitiikkapäätöksiin kohdistuvien markkinaodotusten muuttuessa esimerkiksi uuden inflaatiodatajulkaisun tai keskuspankkiirien viestinnän myötä.

Markkina-analyysin lisäksi työtehtäväni markkinaoperaatiot-osaston rahapolitiikan toteutus -toimistossa liittyvät keskeisesti, toimiston nimen mukaisesti, rahapolitiikan toteutukseen. Rahapolitiikan toteutus kattaa rahapolitiikan operaatioiden toteuttamisen, niihin liittyvän raportoinnin Euroopan keskuspankille sekä rahapolitiikan toteutuksen valmistelun osana eurojärjestelmää. Rahapolitiikan toteutuksesta olen kertonut kattavammin viime kesän blogissani. Työtehtävät sisältävät toisinaan myös muita projekteja. Olen esimerkiksi päässyt kirjoittamaan ajankohtaisia rahoitusmarkkinoita ja rahapolitiikkaa käsitteleviä teema-artikkeleita, kehittämään toimistomme markkina-analyysiä sekä osallistumaan erilaisiin osaston sisäisiin ja osastojen välisiin projekteihin.

Futistermein ilmaistuna on ollut erityisen hienoa, että vaikka joukkueesta löytyy kokeneempiakin asiantuntijoita, on kesätyöntekijänä saanut runsaasti peliaikaa, myös niissä vastuullisimmissa ja vaativimmissa tehtävissä. Päivittäisten markkina-analyysien kirjoittamisen sekä viikoittaisten markkinakatsausten esittelyn lisäksi olen esimerkiksi saanut laatia laajemman markkinakatsauksen ja esitellä sen Suomen Pankin asiantuntijoille osana Euroopan keskuspankin neuvoston rahapoliittisen päätöksenteon laajempaa valmistelua.

Kuluneiden kesien aikana olen saanut syventyä rahapolitiikkaan sekä työtehtävien parissa että osallistumalla aihetta käsitteleviin tilaisuuksiin. Esimerkiksi heinäkuun alussa oli mielenkiintoista päästä kuulemaan Kansas Cityn Fedin pääjohtaja Esther Georgen näkemyksiä raha- ja makrovakauspolitiikasta Suomen Pankissa järjestetyssä tilaisuudessa. Rahoitusmarkkinoiden eri sektoreita sekä makrotalouden useita eri indikaattoreita seuratessa on oppinut ymmärtämään talouden dynamiikkaan syvällisemmällä tavalla kuin mitä pelkistä kirjoista oppii. Edellisten lisäksi koen esiintymistaitojeni kehittymisen sekä itselleni aiemmin tuntemattomiin markkinaseurantatyökaluihin (kuten Bloomberg) tutustumisen erittäin arvokkaiksi asioiksi. Ehkä parasta kesätyökokemuksissa on kuitenkin ollut se, että on saanut työskennellä yhdessä omiin kiinnostuksenkohteisiin syvällisesti perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa ja sen myötä päässyt syventämään myös omaa osaamistaan.